Katechumenat: Msza Niedzieli Wielkanocnej

Tytuł "katechumenat" zachowuję ze względu na ciągłość cyklu. Dzieci zostały ochrzczone i bierzmowane podczas Wigilii Paschalnej oraz przyjęły po raz pierwszy Komunię. Przez cały tydzień rodzice przynoszą je do kościoła na mszę. Przytaczam formularz mszalny wg Sakramentarza gelazjańskiego oraz czytania wg ówczesnych rzymskich lekcjonarzy.

Niedziela Wielkanocna

(GeV 463-467; Epistolarz z Würzburga; Ewangeliarz typu Pi)

[Kolekta] Boże, który przez Twego Jednorodzonego, zwyciężając śmierć, otworzyłeś nam dostęp do życia wiecznego, daj nam, prosimy, abyśmy, świętując uroczystości zmartwychwstania Pańskiego, zmartwychwstali ze śmierci duszy przez odnowienie w Twoim Duchu. Przez Pana.

Boże, który rozradowujesz nas przez doroczną uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, daj, prosimy, abyśmy poprzez święta obchodzone w czasie, stali się godni przejść do radości wiecznej. Przez Pana.

Epistoła: 1 Kor 5,7-8

Ewangelia: Mk 16,1-7

Sekreta. Przyjmij, Panie, łaskawie, dary Twoich sług, aby odnowieni przez wyznanie Twego imienia i przez chrzest, osiągnęli wieczne szczęście. Przez Pana.

[Prefacja] Zaprawdę godne itd. Ciebie w każdym czasie, lecz szczególnie w tym dniu chwalić, błogosławić i głosić, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez którego synowie światłości podnoszą się do życia wiecznego, przedsionki królestwa niebieskiego otwierają się dla wiernych i przez prawo błogosławionej wymiany to co boskie zamienia się z tym co ludzkie. Ponieważ śmierć nas wszystkich została odkupiona przez krzyż Chrystusa i w Jego zmartwychwstaniu zmartwychwstało życie wszystkich. Którego uznajemy jako Boga w przyjęciu śmiertelności i wyznajemy jako Boga i człowieka w chwale bóstwa. Który umierając zniszczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił życie, Jezus Chrystus nasz Pan. I dlatego z aniołami itd.

W Kanonie [Communicantes i Hanc igitur] następuje tak jak w noc świętą

[Communicatnes] Zjednoczeni z całym Kościołem obchodzimy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa itd.

[Hanc igitur] Przyjmij, Panie, Ofiarę Twych sług i całego ludu Twego, którą ofiarujemy Tobie także za tych, których zechciałeś odrodzić z wody i z Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów, i abyś znalazł ich w Chrystusie Jezusie Panu naszym, prosimy Cię, Panie, abyś łaskawie ją przyjął. Za nich zanosimy do Twego majestatu błagalne modlitwy, abyś ich imiona nakazał zapisać w księdze życia. Napełnij dni nasze Twoim pokojem itd.

Postkomunia. Wszechmogący wieczny Boże, który w zmartwychwstaniu Chrystusa odnawiasz nas do życia wiecznego, ustrzeż dzieła swego miłosierdzia i rozlej w naszych sercach słodycz Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twego Jednorodzonego Syna. Przez Pana.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....