Katechumenat: niedziela w oktawie

Ostatni dzień oktawy Wielkanocy, a więc ostatni dzień obecności w kościele dzieci w białych szatach. Tym samym mój cykl katechumenalny i chrzcielny prawie dobiega do końca . Dlaczego "prawie", o tym dalej, pod tekstem formularza mszalnego.

Niedziela w oktawie Paschy

(GeV 499-503; Epistolarz z Würzburga; Ewangeliarz typu Pi)

[Kolekta] Boże, który odrodzonym przez chrzest odjąłeś śmierć i udzieliłeś wiecznego życia, daj, prosimy, abyś strzegł dusz i ciał tych, których odrodzenia obchodzimy teraz dzień ósmy, aby wiedzieli, że dzięki Twej pełnej miłości ochronie otrzymali łaskę katolickiej wiary. Przez.

Boże, który przez swą wielkoduszność pomnażasz wierzące w Ciebie ludy, wejrzyj łaskawie na swoich wybranych, aby ci, którzy zostali odrodzeni przez sakrament chrztu, stali się godni wejść do królestwa. Przez.

Epistoła: 1J 5,4-10

Ewangelia: J 20,19-31

Sekreta. Przyjmij, prosimy Cię, Panie, dary Twojej rodziny, aby pod osłoną Twojej opieki nie utraciła tego co otrzymała i doszła do darów wiecznych. Przez.

[Prefacja] Zaprawdę godne… abyśmy pokornie błagali Twoją łaskawość, aby Syn Twój Pan nasz Jezus Chrystus, który obiecał swoim wiernym, że będzie z nimi aż do końca wieku, nie pozbawiał misteriów swej cielesnej obecności tych których odkupił i nie porzucał dobrodziejstw swego majestatu. I dlatego z [aniołami].

[Communicatnes] Zjednoczeni z całym Kościołem obchodzimy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa itd.

[Hanc igitur] Przyjmij, Panie, Ofiarę Twych sług i całego ludu Twego, którą ofiarujemy Tobie także za tych, których zechciałeś odrodzić z wody i z Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów, i abyś znalazł ich w Chrystusie Jezusie Panu naszym, prosimy Cię, Panie, abyś łaskawie ją przyjął. Za nich zanosimy do Twego majestatu błagalne modlitwy, abyś ich imiona nakazał zapisać w księdze życia. Napełnij dni nasze Twoim pokojem itd.

Postkomunia. Majestat Twój, Panie, pokornie błagamy, abyś nie dał popaść w pułapkę żadnego błędu tym, którym pozwoliłeś wejść na drogę wiecznego zbawienia. Przez.

* * *

Napisałem na wstępie, że jest to prawie koniec cyklu wpisów. „Prawie”, ponieważ ostatni wpis tego cyklu nastąpi tak naprawdę… mniej więcej za rok. Sakramentarz gelazjański przewiduje bowiem specjalny formularz mszalny Pascha annotinum, na pierwszą rocznicę chrztu (GeV 504-509). Jest to również pozostałość duszpasterskiej praktyki z czasów katechumenatu i chrztu dorosłych, zresztą praktyki bardzo mądrej. Posoborowe Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, ewidentnie inspirując się tą starą rzymską tradycją, zalecają aby zebrać razem dorosłych neofitów w pierwszą rocznicę ich chrztu (OCWD 238). Praktyka ta była kontynuowana, przynajmniej przez pewien czas, także wtedy, gdy normą stała się już praktyka chrztu małych dzieci.

Zatem z góry zapraszam na mszę Pascha annotinum za rok po zakończeniu Oktawy Wielkanocy, oczywiście pod zwykłym warunkiem „jeśli Pan pozwoli i będziemy żyli” (Jk 4,15).

c.d.n.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....