Katechumenat: Ogłoszenie skrutynium

Cykl katechumenalny czas zacząć. Na początek małe ogłoszenie parafialne, zapowiadające na najbliższą środę pierwsze skrutynium, które poprzedzone będzie obrzędem przyjęcia do katechumenatu.

Ogłoszenie skrutynium wg Ordo romanus XI (OR XI,1):

„Wiedzcie, bracia najmilsi, że zbliża się dzień skrutynium, w którym nasi wybrani zostaną pouczeni o sprawach Bożych. Zatem zechciejcie z żarliwą pobożnością zgromadzić się w środę około godziny trzeciej [o dziewiątej rano – MZ], abyśmy, z Bożą pomocą, mogli nienagannie celebrować niebiańskie misterium, przez które zniszczony jest diabeł ze swą pychą, a otwierają się bramy królestwa niebieskiego”.

Podobne ogłoszenie ma także Sakramentarz gelazjański (GeV 283), który jednak zapowiada skrutynium na poniedziałek.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....