Katechumenat: Szóste skrutynium

Dziś jest czas na szóste skrutynium wg Ordo romanus XI. Podobnie jak poprzednio, jako komentarz umieszczam ogólny tekst o katechumenacie, tym razem szczególnie w kontekście inicjacji dzieci. 

Szóste skrutynium

(OR XI, 80b-82)

I dopełniają skrutynium i Mszę jak czynili poprzednio.

[Następują wszystkie egzorcyzmy tak jak podczas pierwszego skrutynium, zob. tutaj]

Tak bowiem należy czynić, aby od pierwszego skrutynium, które zaczyna się w trzecim tygodniu aż do Wigilii Paschalnej Wielkiej Soboty odbyło się siedem skrutyniów, aby – gdy dopełni się liczba siedem – została im udzielona siedmioraka łaska Ducha Świętego.

Ponownie ogłasza prezbiter aby w Wielką Sobotę o trzeciej godzinie powrócili do kościoła i wtedy katechizuje się ich, oddają Symbol i dopełniają siedem ofiar.

* * *

Komentarz

Katechumenat dzieci

 bp Teodulf z Orleanu, O obrzędzie chrztu, rozdz. 1-2 (Orlean, ok. 812 r.; komentarz pierwotnie napisany dla abpa Magnusa z Sens w ramach jego konsultacji nad kwestionariuszem Karola Wielkiego)

Co do tego jak dzieci stają się katechumenami, zachowuje się starożytny zwyczaj. Ktokolwiek bowiem spośród tych co uwierzyli przychodził do Apostołów prosić o chrzest, był przez nich pouczany i przygotowywany a dopiero przygotowany i pouczony o sakramencie chrztu i o pozostałych zasadach wiary dostępował najświętszego misterium chrztu. Stąd mówi Apostoł: „Czy nie wiecie, bracia, że wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest w Chrystusie Jezusie, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni?” (zob. Rz 6,3), w których to słowach jest ukazane że ci, którzy byli chrzczeni nie byli nieświadomi tajemnic sakramentu chrztu. Lecz i Pan nie mówił „Idźcie, chrzcijcie”, lecz „Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc ich” (zob. Mt 28,19), abyśmy mogli wiedzieć, że najpierw mamy przygotowywać i uczyć tego co ma być ochrzczony, a dopiero potem chrzcić. Dlatego dzieci najpierw stają się słuchającymi i katechumenami, nie jakoby mogły być w tym wieku przygotowywane i uczone, ale aby zachować starożytny zwyczaj, według którego Apostołowie najpierw nauczali i instruowali tych co mieli być ochrzczeni, jak to już zostało powiedziane. „Katechumen” oznacza więc słuchającego albo pouczonego. Rodzaj bowiem ludzki słucha i jest przygotowywany zanim przyjdzie do chrztu.

(Keefe, Water and the Word II, s. 283-284)


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....