Katechumenat: Wtorek w oktawie

Kolejny dzień oktawy i kolejna msza z neofitami, czyli z dziećmi ochrzczonymi i bierzmowanymi w Wigilię Paschalną. Pod wpisem komentarze nt. białej szaty.

Wtorek

(GeV 473-478; Epistolarz z Würzburga; Ewangeliarz typu Pi)

 

[Kolekta] Boże, który dałeś nam paschalne lekarstwa, przez niebiański dar towarzysz swemu ludowi, aby na wieczność radował się tym, czym teraz cieszy się w doczesności. Przez.

Boże, który przez paschalną uroczystość przygotowujesz dla świata niebiańskie lekarstwa, kontynuuj doroczne dary tego święta, aby to co obc. odzimy w doczesności posłużyło do osiągnięcia życia wiecznego. Przez.

Epistoła: Dz 13,16.26-33

Ewangelia: Łk 24,36-47

Sekreta. Przyjmij łaskawie, prosimy, Panie, dary, które składamy i dla oczyszczenia z grzechu odrodzonych i dla wzmocnienia niebiańskiej pomocy. Przez.

[Prefacja] Zaprawdę godne… przez Chrystusa Pana naszego. Który przez ofiarę swego Ciała oddaliwszy ofiary cielesnych żertw, sam siebie ofiarowując Tobie za nasze zbawienie, sam się okazał Kapłanem i świętym Barankiem [ofiarnym]. Którego chwalą itd.

W Kanonie [Communicantes i Hanc igitur] następuje tak jak w noc świętą

[Communicatnes] Zjednoczeni z całym Kościołem obchodzimy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa itd.

[Hanc igitur] Przyjmij, Panie, Ofiarę Twych sług i całego ludu Twego, którą ofiarujemy Tobie także za tych, których zechciałeś odrodzić z wody i z Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów, i abyś znalazł ich w Chrystusie Jezusie Panu naszym, prosimy Cię, Panie, abyś łaskawie ją przyjął. Za nich zanosimy do Twego majestatu błagalne modlitwy, abyś ich imiona nakazał zapisać w księdze życia. Napełnij dni nasze Twoim pokojem itd.

Postkomunia. Prosimy Cię, Panie, wspomagaj owoce naszego odkupienia i tych, których kształtujesz przez sakramenty wieczności, chroń z dobrocią w ich wzroście.

Prosimy Cię, Panie, niech zbawienny pokarm i święty napój nauczą nas godnie służyć Twemu świętemu imieniu i niech nieustannie sprawiają w naszych zmysłach odnowienie ludzkiej natury, które tajemnie w sobie zawierają.

 

* * *

Komentarz

Białe szaty

Jan Diakon, List do Senariusza z Rawenny, rozdz. 6 (Rzym, ok. 500 r.)

Ci, którzy zostali odrodzeni, otrzymują białe szaty dla ukazania zmartwychwstającego Kościoła, jak i sam Pan nasz i Zbawiciel przemienił się na górze wobec uczniów i proroków, jak napisano: „Twarz Jego zajaśniała jak słońce, szaty zaś stały się białe jak śnieg (Mt 17,2). Uczyniwszy tak, ukazał przyszłą chwałę zmartwychwstającego Kościoła, o którym jest napisane: „Kim jest ta, która wstępuje całą w jasności” (Pnp 8,5). Używa się białych szat, aby dla tych, których dzieciństwo zaciemniła szata dawnego błędu pierwszego narodzenia, odzienie powtórnego narodzenia ukazało szatę chwały i aby na uczcie niebiańskiego Oblubieńca nowy człowiek ukazał się w szacie godowej.

(Wilmart, Analecta reginensia, s. 174)

 

Alkuin z Yorku (?), Instrukcja chrzcielna Primo paganus (Tours, ok. 798 r.)

Następnie przyodziewa się w białe szaty ze względu na radość odrodzenia i czystość życia oraz piękno anielskiej chwały.

(Keefe, Water and the Word II, s. 244)

 

Anonimowa instrukcja chrzcielna Quare nomina (Francja, IX w.)

Pytanie. Dlaczego ochrzczeni przywdziewają białe szaty? Odpowiedź. Aby przez odzienie ukazać chwałę przyszłego zmartwychwstania. Można również przez białą szatę rozumieć prawdziwą wiarę, a także dar Ducha Świętego, otrzymany w chrzcie.

(Keefe, Water and the Word II, s. 584)


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....