Katowice: Sesja naukowa o pięknie liturgii w aspekcie pastoralnym

W sobotę, 17.05.2014 r. we franciszkańskim seminarium w Katowicach odbędzie się sesja naukowa pt. „Piękno liturgii – aspekty pastoralne”. Program sesji obejmować będzie dziewięć referatów ukazujących piękno liturgii w szerokim spektrum, także na temat chorału i muzyki organowej.

Omówione zostaną jej teologiczne podstawy w ujęciu kard. Józefa Ratzingera, piękno celebracji na przestrzeni wieków, w tym piękno chorału gregoriańskiego. 
Ponieważ sesja ma na celu ukazanie aspektów pastoralnych, niezbędnym jest zapoznanie jej uczestników z normami i kryteriami doboru kompozycji w liturgii, w tym ludowych śpiewów religijnych.

Szczególny udział w przeżywaniu piękna liturgii ma muzyka organowa oraz zewnętrzna przestrzeń świątyni. Bardzo ważne jest także wychowanie do przeżywania liturgii i to od najmłodszych lat, o czym świadczy zarówno myśl pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego, jak i Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores. Sprawy te będą przedmiotem wystąpienia prelegentów, którymi będą m.in. członkowie Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych oraz Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego. Zwieńczeniem sesji o będą uroczyste I nieszpory z V niedzieli wielkanocnej sprawowane w Bazylice oo. Franciszkanów.

Sesja rozpocznie się o godz. 9:00 w Auli św. Franciszka Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce pw. św. Bonawentury przy ul. Związkowej 20 w katowickich Panewnikach.

Szczegółowy program sesji można znaleźć na stronie organizatora.

mw, panewniki.pl

Zobacz także