Kielce: Medal „Per Artem ad Deum” dla Marcina Bornusa-Szczycińskiego

Uroczyste wręczenie Medalu Per Artem Ad Deum, przyznawanego przez Papieską Radę ds. Kultury odbyło się w czasie XX Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów Sacroexpo w Kielcach.

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do pogłębiania dialogu różnych kultur współczesnego świata, promując człowieka jako jednostkę. Wyróżnienia laureaci odbierają z rąk przedstawicieli kapituły oraz dostojników kościelnych. Nagroda, która przyznawana jest od 2005 roku i zaliczana jest do szczególnych wyróżnień, ważnych dla środowiska twórczego działającego w sferze sacrum. W tym roku, kapituła pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka medalem Per Artem Ad Deum postanowiła wyróżnić trzy osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki:
Marcina Bornusa-Szczycińskiego za „krzewienie tradycji i tworzenie przestrzeni do spotkania pierwiastka sakralnego ze świeckim”; Tadeusza Borutę za „twórczość, prowadzącą do poszukiwania indywidualnej relacji z Bogiem przez współczesnego człowieka” oraz Alexandra Kornoukhova za „zespalanie nauki i tradycji w natchnionych formach sztuki”.

Marcin Bornus-Szczyciński to śpiewak, badacz muzyki dawnej, pedagog, wykładowca liturgicznego śpiewu tradycyjnego w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym dominikanów w Krakowie i Warszawie. W 1981 roku założył zespół „Bornus Consort”. Przez ponad dziesięć lat prowadził międzynarodowy festiwal muzyki dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu, a obecnie jest jego dyrektorem artystycznym. Współpracował z wieloma renomowanymi zespołami na całym świecie. Wraz ze „Scholą Teatru Węgajty” i „Scholą Gregoriana Silesiensis” stworzył szereg dramatów liturgicznych. Zainicjował Msze Święte wielkopostne na Bielanach w Warszawie i msze adwentowe w Zalesiu Górnym, podczas których prowadzi śpiew chórów męskich wykonujących chorał gregoriański. Współpracował z francuskim muzykiem i śpiewakiem, Marcelem Pérèsem. Wraz z braćmi dominikanami nagrał trzy płyty prezentujące chorał gregoriański: In Epiphania, In Nativitate oraz In Assumptione. Specjalizuje się w monodiach liturgicznych. Nazywa siebie tradycjonarzem – rozpoznaje, utrwala i upowszechnia tradycje lokalne.

W trakcie uroczystej gali zespół Bornus Consort wykonał Suitę hymnów do świętych polskich.

We wtorek nagrodzeni medalami Per Artem Ad Deum wzięli udział w spotkaniu „Dialogi o Sztuce”. Uczestnicy mieli możliwość rozmowy oraz zadawania pytań dotyczących różnych dziedzin sztuki: muzyki, malarstwa oraz mozaiki. Nie zabrakło również innych tematów. Jedna z uczestniczek konferencji spytała się o wpływ sztuki na edukację dzieci.

– Najważniejsze, aby dziecko trafiło do grupy rówieśniczej, która również interesuje się sztuką. Jeżeli w takim otoczeniu będzie się wychowywał, to będzie tą sztuką nasiąkał – mówił prof. dr hab. Tadeusz Boruta.

Być może złotym środkiem na dotarcie młodzieży do sztuki są prowadzone w szkołach koła teatralne.
– Teatr jest bardzo ważny. W muzyce bywa różnie, zdarzają się słabsze roczniki, lecz w teatrze zawsze wszystko jest na wysokim poziomie. Poczynając od aktorów, a na bileterach kończąc. To znacznie wpływa na rozwój młodego człowieka – powiedział Marcin Bornus-Szczyciński.

jn, jl, mw, fot. Targi Kielce, ws

mw

Zobacz także