Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza dla wiernych XXI wieku

Nakładem Wydawnictwa W drodze Ojców Dominikanów ukazał się komentarz „Ewangelia według św. Mateusza” autorstwa Curtisa Mitcha i Edwarda Sri – pierwszy z wielu planowanych tomów Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego. Seria jest polską edycją dobrze znanej i od lat polecanej zarówno w środowiskach akademickich, jak i duszpasterskich serii Catholic Commentary on Sacred Scripture.

Autorzy poszczególnych tomów tej serii reprezentują najlepsze uniwersytety i ośrodki naukowe całego świata, m.in.: Pablo T. Gadenz i Mary Healy (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym), Daniel Keating (Uniwersytet Oxford), William S. Kurz (Uniwersytet Yale) czy Francis Martin (Biblicum, Rzym).

Komentarz ma charakter popularnonaukowy, został napisany językiem pięknym i eleganckim, zrozumiałym dla osób, które nie są specjalistami w zakresie biblistyki. Wykład Ewangelii Mateusza, jak i pozostałych ksiąg, został usystematyzowany według następującego klucza.

Tradycja starożytnego Kościoła jest zgodna w przypisywaniu Mateuszowi autorstwa pierwszej Ewangelii. Ma to miejsce już od Papiasza, Biskupa Gerapoli we Frygii, około roku 130. Pisze on: „Mateusz zebrał słowa [Pana] w języku hebrajskim i każdy je interpretował tak, jak mógł” (Euzebiusz z Cesarei, Hist. Eccl. III, 39, 16). (…) Nie mamy już Ewangelii napisanej przez Mateusza po hebrajsku czy aramejsku, jednakże w Ewangelii w wersji greckiej, którą mamy, nieustannie słyszymy przekonujący głos celnika Mateusza, który będąc apostołem, kontynuuje ogłaszanie nam zbawczego miłosierdzia Boga. Słuchajmy tego przesłania św. Mateusza, medytujmy je ciągle na nowo, abyśmy również my nauczyli się wstawać i iść za Jezusem zdecydowanie.
Papież Benedykt XVI, Katecheza o św. Mateuszu Ewangeliście

Tekst biblijny: Biblia Tysiąclecia – tłumaczenie obowiązujące w liturgii Kościoła katolickiego w Polsce. W miejscach, gdzie polski przekład liturgiczny, znany z tendencji do archaizacji, niedokładnie oddaje myśl oryginału Ewangelii, tłumaczka komentarza sięga w przypisach do nowoczesnego i lepszego przekładu Biblii Paulistów.

Odnośniki do najważniejszych miejsc paralelnych w Nowym Testamencie, do źródeł w Starym Testamencie oraz do Katechizmu Kościoła katolickiego oraz Lekcjonarza. Odnośniki są dobrą pomocą zarówno dla czytelników praktykujących codzienne lectio divina (w myśl zasady Ojców Kościoła: Biblia najlepiej objaśnia sama sobą), jak i dla osób, które chcą wniknąć głębiej w znaczenie konkretnego tekstu biblijnego i lepiej zrozumieć jego przesłanie w kontekście liturgii i teologii Kościoła.

Komentarze kontekstowe do sekcji – wprowadzają informację dotyczące struktury księgi i objaśniają funkcje literackie danej sekcji w odniesieniu do całego dzieła.

Komentarze szczegółowe – objaśnienie tekstu biblijnego werset po wersecie. Tu znajdujemy liczne odniesienia do teologii biblijnej, tła historyczno-kulturowego, objaśnienia najważniejszych greckich słów, cytaty z Ojców Kościoła, a także informacje wskazówki dotyczące życia chrześcijańskiego.

Obecne są także grafiki – przykłady sztuki różnych epok, inspirowanej Ewangelią Mateusza; przypisy zawierające podstawową bibliografię egzegetyczną i teologiczną; indeksy tematyczne.

Warto dodać, że atutem polskiego wydania pierwszego tomu Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego jest doskonałej jakości przekład na język polski (tłumaczka: Eliza Litak) oraz bardzo interesująca, nowoczesna typografia i skład książki.

O książce

„Ewangelia według św. Mateusza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”, Curtis Mitch, Edward Sri; format: 17 x 21 cm, liczba stron: 456, ISBN: 978-83-790-6268-3.

Kilka lat temu znani i cenieni naukowcy ze Stanów Zjednoczonych rozpoczęli pracę nad serią przeznaczoną dla wiernych XXI wieku. I to właśnie dzięki nim, a także determinacji ojców dominikanów i uprzejmości sponsorów Komentarz Katolicki do Pisma Świętego doczekał się wydania w języku polskim. – Zdając sobie sprawę z ogromnej wartości i przydatności tych publikacji, zdecydowaliśmy się skorzystać z tego dorobku i udostępnić ich przekłady polskiemu czytelnikowi – mówi Tomasz Grabowski OP, prezes Wydawnictwa W drodze.

– Seria jest odpowiedzią na potrzeby świeckich i duchownych chcących dogłębnie studiować Biblię w sposób integrujący Pismo Święte z doktryną Kościoła, kultem i życiem codziennym. Słowem, to połączenie rzetelnej wiedzy naukowej na temat Biblii i żywej wiary. Unikalność serii stanowi fakt, że każde zdanie Nowego Testamentu zaczerpnięte zostaje z przekładu wykorzystywanego w liturgii Kościoła i omówione z kilku perspektyw – dodaje.

O autorach

Curtis Mitch – pisarz i wykładowca na St. Paul Center for Biblical Theology. Obronił licencjat z religioznawstwa na Indiana University of Pennsylvania w 1994, studia magisterskie z teologii ukończył na Franciscan University of Steubenville w 1996. Mieszka w Toronto, Ohio z żoną, Stacy, i dziewięciorgiem dzieci.

Edward Sri – teolog katolicki, mówca, autor licznych książek oraz gospodarz programu Symbolon: The Catholic Faith Explained w stacji EWTN. Wraz z Curtisem Martinem założył FOCUS – wspólnotę zrzeszającą katolickich studentów na uczelniach w USA. Jest przewodnikiem po Rzymie oraz Ziemi Świętej, pracuje jako adiunkt w Augustine Institute. Mieszka z żoną i ośmiorgiem dzieci w Kolorado.

Konkurs z nagrodami

Mamy dla Was egzemplarz komentarza „Ewangelia według św. Mateusza” od Wydawnictwa W drodze oraz kod rabatowy dla każdego uczestnika konkursu! Aby wziąć udział w konkursie, prosimy o krótką odpowiedź (1-4 zdań) w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku na pytanie konkursowe: jaki motyw (fragment) Ewangelii według św. Mateusza jest Ci szczególnie bliski i dlaczego?

Na odpowiedzi czekamy do 10 grudnia 2019 włącznie, po tym terminie autor wybranej przez jury odpowiedzi otrzyma książkę (wysyłka pocztą na terenie Polski). Każdemu uczestnikowi konkursu wyślemy także poprzez wiadomość prywatną (Facebook Messenger) kod rabatowy na zakup książki z rabatem. Aby wziąć udział w konkursie trzeba także „lubić” stronę Liturgia.pl na Facebooku i udostępnić publicznie nasz post ze zdjęciem książki.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Michał Wilk

Michał Wilk na Liturgia.pl

Biblista, redaktor, tłumacz, programista. Języki nowożytne studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, języki starożytne i biblistykę – na Pontificia Università Gregoriana i Sapienza Università di Roma, informatykę – na Politechnice Warszawskiej. Wykładowca greki i hebrajskiego oraz przedmiotów z pogranicza biblistyki i filologii klasycznej w Seminarium Zakonu Pijarów, Seminarium Redemptorystów i na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Założyciel i redaktor portalu BibleNote+ (dawniej Orygenes+).