Kraków: Bramy Wiary 2013

Przez cztery kwietniowe dni, 25-28 kwietnia 2013, Kraków będzie na nowo odkrywał tajemnicę wiary. W programie obok spotkań z autorytetami w dziedzinie nauki i kultury, znalazły się także inne ciekawe propozycje, angażujące zmysły.

Między innymi dzięki talentowi Anny Crisanti, która obdarzona „Bożą Iskrą”, od lat tworzy ikony. Swoją wiedzą i umiejętnościami podzieliła się z krakowskimi studentami, zaangażowanymi w duszpasterstwo akademickie Beczka. Podczas warsztatów, razem z nimi pisała ikony i razem z nimi, 25 kwietnia, w Auli ASP w Krakowie, zaprezentuje owoce ich wspólnej pracy. Jednak co najważniejsze, opowie o tym, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa wiara oraz jak wielkie znaczenie ma religia w akcie tworzenia.

Następnego dnia, profesor Richard Carhart udowodni, że nauka przewiduje miejsce dla Boga i wbrew powszechnym dzisiaj twierdzeniom, wiara nie jest sferą zupełnie od niej odseparowaną. – W takim razie gdzie i jak szukać? Czy można udowodnić istnienie Boga? Jeżeli nurtują cię nieustanne wątpliwości – przyjdź. Poznaj naukowy dowód – wzór na istnienie Boga i pozwól swojemu zwątpieniu odejść w niepamięć – zachęcają organizatorzy.

Kolejnym, godnym uwagi punktem będzie debata podczas której rozważane będą współczesne sposoby komunikacji oraz rola mediów w przeżywaniu i prezentowaniu wiary. Czy Kościołowi potrzebna jest reklama? Która z form najlepiej odda istotę i piękno katolicyzmu – dialog, rozmowa, walka, obrona czy świadectwo? Wszystkie związane z tym dylematy zostaną poruszone 27 kwietnia w debacie, której myślą przewodnią będzie „Mowa wiary”.

Każdego dnia organizatorzy będą wskazywać uczestnikom jak iść przez życie z Bogiem, poruszając przy tym różne perspektywy spoglądania na świat. Jednego dnia rozpatrzony zostanie aspekt sztuki, kolejnego nauki, później liturgii ale również życia codziennego. Istotną częścią owego „naprowadzania” będą spotkania z osobami znanymi z mediów oraz przedstawicielami różnych środowisk i zawodów. Opowiedzą oni jak w ich przypadku wygląda życie wiarą, jak radzą sobie z dylematami oraz jak wiara kształtuje ich codzienne decyzje. Podzielą się swoim doświadczeniami pomogą zrozumieć jak prawdziwie żyć w dzisiejszym świecie, kierując się przy tym bożymi drogowskazami.

Ale to nie wszystko, co przygotowali organizatorzy święta wiary. W programie obok spotkań z autorytetami w dziedzinie nauki i kultury, wymienionych jest wiele innych, ciekawych propozycji, m.in. projekcja filmu, spotkania z osobami znanymi z mediów, nocne zwiedzanie bazyliki św. Trójcy w Krakowie, koncert zespołu New Life oraz gra miejska.

http://www.youtube.com/watch?v=nNZfPP8EvEo|image=http://i1.ytimg.com/vi/nNZfPP8EvEo/3.jpg

Program wydarzenia można znaleźć na stronie www.bramywiary.com.pl.

Serwis Liturgia.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

kjezusek

Zobacz także