Kraków: Czy dialog ekumeniczny zagraża naszej wierze?

Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej zapraszają na sesję „Ekumenizm – zagrożenie czy konsekwencja wiary?" (środa 14 listopada, UPJPII, ul. Franciszkańska 1).

W 50. rocznicę zwołania Soboru Watykańskiego II, który otworzył Kościół rzymskokatolicki na dialog z innymi chrześcijanami i rozbudził nadzieję na pojednanie, uczestnicy sesji podejmą refleksję nad stanem świadomości ekumenicznej w Kościołach chrześcijańskich. Przypomną niektóre postaci „ojców ekumenizmu” i jego pionierów–świadków, a także przywołają motywy i cele protestanckiego ruchu ekumenicznego, prawosławnych inicjatyw dialogu, oraz ekumenizmu katolickiego. Podejmą również próbę analizy aktualnej sytuacji, uwzględniając głos i działania zarówno rzeczników ekumenizmu, jak i jego przeciwników.

Zobacz także