Kraków: Dyskusja o owocach II Soboru Watykańskiego

W sobotę, 27 kwietnia 2013 o 15:00 w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie odbędzie się debata o Vaticanum II i jego owocach, podsumowująca Akademię Soborową, organizowaną przez krakowski Instytut Tertio Millennio.

Na zakończenie Akademii Soborowej w najbliższą sobotę, 27 kwietnia br., odbędzie się debata otwarta pt. Owoce Soboru. Dyskusja jest częścią organizowanych przez Duszpasterstwo Akademickie „Beczka” Bram Wiary (25–28 kwietnia br.). Udział w debacie wezmą Michał Barcikowski (redaktor kwartalnika „Christianitas”), dr Dominika Kozłowska (redaktor naczelna miesięcznika „Znak”) oraz Zbigniew Nosowski (redaktor naczelny kwartalnika „Więź”), natomiast poprowadzi ją Dawid Gospodarek (współpracownik Instytutu Tertio Millennio). Debata rozpocznie się o godz. 15.00 w kapitularzu Kolegium oo. Dominikanów przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie. Prelegenci podejmą dyskusję m.in. na temat realizacji soborowych założeń oraz źródeł współczesnych kryzysów w Kościele i ich związków z II Soborem Watykańskim.

Akademia Soborowa przyjęła formę cyklu dziesięciu spotkań od 17 listopada 2012 r. do 27 kwietnia 2013 r., które odbywały się w siedzibie Instytutu Tertio Millennio w Krakowie. Dotychczasowe zajęcia miały formę seminariów, na których ponad trzydziestu uczestników zapoznało się z ogólnym wprowadzeniem do dokumentów soborowych i ich mniej lub bardziej krytycznymi interpretacjami. Po każdych zajęciach odbywały się ok. 2–godzinne spotkania z zaproszonym gościem. Wykłady w ramach Akademii Soborowej wygłosili m.in. bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek (profesor kanonicznego prawa procesowego), który jako naoczny świadek II Soboru Watykańskiego podzielił się swoim doświadczeniem soboru, o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE (specjalista z dziedziny teologii fundamentalnej) opowiedział o eklezjologii soborowej, Janusz Poniewierski (publicysta, redaktor miesięcznika „Znak”) wzbudził dyskusję wśród uczestników Akademii na temat roli świeckich w Kościele, Zbigniew Nosowski (publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”) przybliżył nauczanie Soboru dotyczące ekumenizmu, Paweł Rojek (redaktor naczelny kwartalnika „Pressje”) przedstawił soborową wizję człowieka, ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier (profesor nauk prawnych) podzielił się swoimi przemyśleniami na temat reformy liturgicznej, dr hab. Arkady Rzegocki (politolog, kierownik Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie) mówił o relacji między państwem a Kościołem i dr Paweł Milcarek (redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”), który opowiedział o związkach Soboru z kryzysem w Kościele.

Za cele Akademii Soborowej przyjęliśmy edukację uczestników projektu w zakresie wiedzy na temat II Soboru Watykańskiego, jego doktryny i przesłania oraz roli Kościoła Katolickiego w kształtowaniu społeczeństwa XX wieku, z naciskiem na wspólnotę europejską.

Instytut Tertio Millennio został założony w 1995 r. przez ojca Macieja Ziębę OP. Impulsem do pow–stania Instytutu było ogłoszenie przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente (1994). W 2001 r. działalność Instytutu sformalizowano i założona została fundacja mająca pomagać w realizacji zadań, jakie Jan Paweł II wyznaczył katolikom na przełomie wieków. Od początku swojego istnienia Instytut skupia wokół siebie młodych ludzi chcących podejmować dyskusję ze środowiskami i grupami prezentującym często odmienne poglądy. Przez ponad 10 lat istnienia Instytutu w jego projektach udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób pragnących określić rolę i miejsce katolika we współczesnym świecie, a także chcących pogłębić swą wiedzę w zakresie nauczania Jana Pawła II i założeń katolickiej nauki społecznej.

Szczegółowe informacje można znaleźć także na plakacie.

Serwis Liturgia.pl jest patronem medialnym Akademii Soborowej i Bram Wiary.

mk/itm, mw

Zobacz także