Kraków: IV Międzynarodowe sympozjum liturgiczne

Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie organizuje w dniach 23–24 października 2013 r. IV Międzynarodowe sympozjum liturgiczne „Ad fontes liturgicos. Reformy liturgii a powrót do źródeł”.

W grudniu 2013 roku mija 50 lat od uchwalenia soborowej Konstytucji o Liturgii, która rozpoczęła jej reformę i wszechstronną odnowę w Kościele Rzymskokatolickim. W związku z tym kolejne, czwarte międzynarodowe spotkanie naukowców zajmujących się badaniem źródeł liturgicznych poświęcone zostało zjawisku reformy liturgii w Kościele Zachodnim i w Kościołach Wschodnich.

Przedstawiciele tych Kościołów, reprezentanci wielu różnych środowisk naukowych z 8 krajów Europy chcą wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu reformy liturgii różnych obrządków podejmowane na przestrzeni dziejów były (są) powrotem do źródeł?

Głównymi organizatorami sympozjum „AFL IV” są ośrodki badawcze i uczelnie katolickie z Polski, Słowacji i Ukrainy. W tym roku na sympozjum wystąpią także badacze liturgii z Węgier, Włoch, Francji, Belgii i Słowenii. Z uwagi na liczny udział gości zagranicznych dwoma równoległymi językami sympozjum będą włoski i polski.

Szczegółowy plan sympozjum w języku polskim i włoskim – w załącznikach.

Zobacz także