Kraków: Już w kwietniu kolejne Wykłady Otwarte im. Bocheńskiego

Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii” i Kolegium Filozoficzno–Teologiczne OO. Dominikanów serdecznie zapraszają do uczestnictwa w piątej edycji „Wykładów otwartych z teologii naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP”.

Wykłady Otwarte im. Bocheńskiego

W tym roku wykład główny wygłosi prof. Dariusz Łukasiewicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wykłady odbędą się od 11 do 13 kwietnia 2013 r. Dwa pierwsze dni będą poświęcone analizie książki prof. Jacka Wojtysiaka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zatytułowanej Spór o istnienie Boga. Analityczno–intuicyjny argument na rzecz teizmu. Natomiast 13 kwietnia prof. Dariusz Łukasiewicz przedstawi całodniowy wykład zatytułowany Boża Opatrzność i wszechwiedza a przypadek.

W trakcie kwietniowego spotkania będą też dostępne dwie nowe publikacje:

1. Ireneusz Ziemiński, Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej;

2. Teologia filozoficzna. Wokół książki „Bóg i inne osoby” Stanisława Judyckiego, pod redakcją Janusza Pyda OP. Książka ta zawiera wybór artykułów Stanisława Judyckiego i dyskusję nad książką Bóg i inne osoby, prowadzoną przez uczestników Wykładów Otwartych.

Szczegółowy plan wykładów do pobrania poniżej.

Wszystkie wykłady odbędą się w Auli św. Tomasza z Akwinu w budynku Kolegium Filozoficzno–Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie. Wejście przez furtę od ulicy Stolarskiej 12.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Wykładach!

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także