Kraków: „Kim On jest?” – O Jezusie jako Kapłanie w Sali na Górze

W czwartek, 23 maja kolejna katecheza organizowana przez Salę na Górze. Tym razem - o Kapłanie opowie dr Danuta Piekarz, italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, konsultorka Papieskiej Rady ds. Świeckich (2008-2013).

„Chcemy lepiej poznać Jezusa” – mówi Małgorzata Gadomska z Sali na Górze. – „Chcemy się do Niego przybliżyć, czyli kochać także umysłem, jak mówi przykazanie. W ten sposób rozumiemy również naszą misję, bo jako Jego uczniowie mamy głosić Go innym, przygotować Mu drogę” – wyjaśnia.

Dlatego nowe katechezy traktują właśnie o Jezusie. Zdajemy sobie sprawę, że wszystkiego powiedzieć się oczywiście nie da, dlatego zdecydowaliśmy się na wybór kilku Jego twarzy i tytułów. Mowa będzie m.in. o Synu, Zbawicielu, Królu, Kapłanie.

Tym razem, 23 maja, o Jezusie jako Kapłanie mówić będzie Danuta Piekarz – magister italianistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktor teologii Papieskiej Akademii Teologicznej, wykładowca językoznawstwa włoskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie, w latach 2008 -2013 konsultorka Papieskiej Rady ds. Świeckich. Autorka wielu książek o tematyce biblijnej. Od kilku lat współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, przede wszystkim jako tłumacz, a także jako biblistka..

– „Odpowiedź na pytanie: „kim On jest?” jest kluczowa dla naszego życia. Można powiedzieć, że jest to sprawa życia i śmierci. A zatem – poszukajmy jej razem!” – zapraszają organizatorzy.

Zaplanowanych jest siedem spotkań w wybrane czwartki w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Plan każdego spotkania obejmuje o 18:30 Mszę Świętą, o 19:15 katechezę i o 20:15 otwartą dyskusję.

Terminy i tematy kolejnych katechez:

14.02 – Syn – Marek Kita
21.02 – Zbawiciel – ks. Jacek Kempa
14.03 – Bóg i Człowiek – o. Janusz Pyda OP
4.04 – Mistrz i Nauczyciel – o. Paweł Klimczak OP
16.05 – Król – o. Jan Strumiłowski OCist
23.05 – Kapłan – Danuta Piekarz
13.06 – Oblubieniec – ks. Grzegorz Strzelczyk

mw

Zobacz także

FreshMail.pl