Kraków: Konferencja naukowa online na 300-lecie Synodu Zamojskiego

W dniach 18-19 listopada 2020 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie organizuje międzynarodową konferencję naukową „Dziedzictwo Synodu Zamojskiego 1720-2020: Wyzwania i perspektywy”. Podczas dwóch dni będzie można wysłuchać 19 referatów, transmitowanych drogą internetową.

Konferencja organizowana jest z okazji przypadającego w tym roku 300-lecia zakończenia obrad Synodu Zamojskiego Kościoła unickiego w Zamościu, który obradował od 26 sierpnia do 17 września 1720 roku. Synod ten był jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła greckokatolickiego ziemiach polskich. Stanowił ważny krok w procesie jednoczenia Kościołów łacińskiego i wschodniego pod zwierzchnictwem papieskim, na obszarze I Rzeczypospolitej.

Projekt „Synod Zamojski 1720-2020. Polska-Białoruś-Ukraina” poświęcony jest badaniu wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej w kształtowaniu europejskiej mentalności Słowian Europy Środkowo-Wschodniej. Obejmuje interdyscyplinarną i historyczno-kulturową analizę Synodu Zamojskiego z 1720 r., ważnego dla Białorusinów i Ukraińców w kontekście ich związków z kulturą łacińską za pośrednictwem polskim. Konferencja w Krakowie jest już drugim wydarzeniem w ramach projektu: 17 września 2020 roku w sali Consulatus Ratusza Zamojskiego miała miejsce pierwsza konferencja naukowa pt. „Synod Zamojski 1720-2020. In memoriam”.

Więcej informacji na temat projektu i konferencji można znaleźć na stronie synodzamojski.upjp2.edu.pl.

Program konferencji:

Środa, 18.11.20

10.00 Otwarcie konferencji

10.15 mgr Oleksii Braslavets (National Academy of Management, Kyiv)
Metropolia kijowska – kołyska obrządku bizantyjskiego na ziemiach Europy Wschodniej

prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Henel (Uniwersytet w Białymstoku)
Troska o Unię Brzeską w Rzeczypospolitej XVII wieku w relacjach nuncjuszy Stolicy Apostolskiej

prof. dr Mykhailo Zhurba (Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv)
Sytuacja polityczno-społeczna Ukrainy w czasach Synodu Zamojskiego

11.30 dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
Polsko-ruska polemika religijna w I Rzeczypospolitej a Synod Zamojski

dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
Kazania Hipacego Pocieja w przekładzie Leona Kiszki

12.30 Dyskusja

15.00 prof. dr hab. Aleksander Naumow (Uniwesytet Jagielloński)
Drukowane służebniki unickie z XVII wieku

ks. dr hab. Janusz Mieczkowski (UPJPII, Kraków)
Wprowadzenie trydenckiej reformy liturgicznej inspiracją dla Synodu Zamojskiego

ks. dr Vasyl Rudejko (Ukrainian Catholic University, Lviv)
Liturgia Kościoła grekokatolickiego po Synodzie Zamojskim

16.30 dr Dzianis Liseichykau (‎National Historical Archives of Belarus, Minsk)
Uczestnicy Synodu Zamojskiego z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Portret zbiorowy

ks. dr Roman Ostrovskyy (Kyiv Three Holy Hierarchs Major Seminary UGCC)
Problem wychowania i formacji duchowieństwa greckokatolickiego po Synodzie Zamojskim

dr hab. Alicja Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
Formacyjne zalecenia dla kapłanów w spuściźnie piśmienniczej metropolity Leona Kiszki

17.30 Dyskusja

Czwartek, 19.11.20

9.00 Głos autorów publikacji „Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami”, Wyd. Avalon, Kraków 2020.

mgr Marek Grzelak (UPJPII, Kraków)
Uwagi do nowego tłumaczenia dokumentów Synodu Zamojskiego

ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski)
Od Synodu Zamojskiego 1720 do Synodu Przemyskiego 1740. Recepcja Synodu Zamojskiego w eparchii przemyskiej

dr hab. Łukasz Marzec (Uniwersytet Jagielloński)
60 lat po Synodzie Zamojskim: Andrzeja Zamoyskiego próba kodyfikacji praw Rzeczypospolitej

dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII
Synod Zamojski i problem latynizacji liturgii bizantyjsko-słowiańskiej w Kościele greckokatolickim

11.00 dr Siarhei Vaerameyev (Francisk Skorina Gomel State University)
Fenomen Synodu Zamojskiego: kontrowersje historiograficzne

ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL (KUL)
Znaczenie Synodu Zamojskiego dla prawa kanonicznego Katolickich Kościołów Wschodnich

archimandryta dr Sergiusz Gajek MIC (Mińsk)
Białoruski Kościół Greckokatolicki – 300 lat po Synodzie Zamojskim

12.30 Dyskusja

13.00 Zakończenie konferencji

mw

Zobacz także