Kraków: Konferencja o historycznych księgozbiorach dominikańskich

Ciekawe, często burzliwe, losy księgozbiorów z bibliotek dominikańskich są tematem konferencji naukowej organizowanej w Krakowie w dniach 20-22 listopada. To wydarzenie łączy się z okrągłym jubileuszem 500-letniego udokumentowanego istnienia biblioteki krakowskich kaznodziejów.

Konferencja organizowana jest przez cztery instytucje: Bibliotekę Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bibliotekę Jagiellońską oraz Dominikański Instytut Historyczny.

Zakon Kaznodziejski od momentu przybycia do Polski w XIII w. brał czynny udział w życiu intelektualnym kraju. Dominikanie w ciągu wieków zgromadzili bogate księgozbiory, które w wyniku zawirowań historycznych rozproszyły się lub bezpowrotnie przepadły, jak choćby zbiór biblioteki krakowskiej, zniszczony przez pożar w 1850 r. To, co ocalało jest niezwykle cennym materiałem do badań nad kulturą intelektualną i kulturą książki nie tylko w środowiskach dominikańskich, ale – przez ścisłe związki dominikanów z kręgami akademickimi – w całym kraju.

Jak dowiadujemy się z akt archiwalnych, w 1514 r. Anna Ligęzina ofiarowała na wybudowanie biblioteki przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie srebrny, pozłacany puchar oraz drogi szafir oprawny w złoto. W roku 2014 biblioteka rozpoczyna więc 500. rok swojego udokumentowanego istnienia. Trzydniowa konferencja naukowa „Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie” jest okazją do przyjrzenia się dziejom klasztornych bibliotek.

http://www.youtube.com/watch?v=PKQxmncOCKo|image=http://i1.ytimg.com/vi/PKQxmncOCKo/1.jpg

Zaproszeni prelegenci z wielu ośrodków naukowych przedstawią historie książnic m.in. z Krakowa, Łańcuta, Sandomierza, Lwowa, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego czy Grodna i przybliżą działalność zasłużonych zakonników: bibliofila Feliksa z Sieradza, Pawła Ruszela, znakomitego kaznodziei Fabiana Birkowskiego i Abrahama Bzowskiego, donatora pięknych opraw. Pracownicy największych polskich bibliotek naukowych opowiedzą o rękopisach i starych drukach, które trafiły tam z klasztornych półek. Uczestnicy dowiedzą się także, kto ofiarowywał książki warszawskiej bibliotece dominikanów oraz jak badania myśli św. Tomasza z Akwinu wpływały na rozwój księgozbioru klasztoru krakowskiego.

Zaproszeni goście opowiedzą o unikatowych pozycjach ze zbiorów dominikańskich, takich jak Ecclesiae Militantis Triumphi czy Rationes Decem Edmunda Campiona. Jedna z prelekcji będzie poświęcona oracjom pisanym z okazji ślubów zakonnych lwowskich sióstr dominikanek w XVIII w. Repertuar muzyczny kapeli z Gidel z tego samego okresu może zaciekawić nie tylko muzyków, a do najbardziej niezwykłych należy referat o staropolskich zaklęciach przeciwko jadowitym robakom. W sobotę, na zakończenie konferencji, goście zaproszeni do krakowskiego klasztoru wezmą udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym perspektyw badawczych bibliotek kościelnych.

Podczas konferencji na uczestników będą czekały dodatkowe atrakcje. Jedną z nich będzie pierwsza prezentacja odnalezionego niedawno w krakowskiej bibliotece oo. Dominikanów jedynego znanego autografu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, równie słynnego co tajemniczego barokowego poety. Podczas wieczornego koncertu „Jako rzecz piękna” zespołu wokalnego Collegium Palestrinae w bazylice Trójcy Świętej w programie znajdą się m.in. utwory Giovanniego Pierluigiego da Palestriny, Cristóbala de Moralesa, Alonsa Lobo, Heinricha Isaaca, Wacława z Szamotuł i Mikołaja Gomółki.

Szczegółowy program konferencji oraz wydarzeń towarzyszących jest dostępny na stronie informacyjnej.

Serwis Liturgia.pl jest patronem medialnym konferencji.

zm

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także