Kraków: Konferencja „Sakramentarz tyniecki – perspektywa liturgiczno-muzyczna” w październiku

W październiku 2020 roku w Opactwie Tynieckim rozpocznie się cykl konferencji naukowych, które mają się odbywać od tego czasu co dwa lata. Organizatorem konferencji jest Tyniecki Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego wraz z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Konferencje pod hasłem „Ad fontes Tynecenses” będą miały na celu prezentacje wyników badań nad średniowiecznymi źródłami liturgiczno-muzycznymi Opactwa Tynieckiego i ich wkładu w kulturę Polski oraz Europy obszaru środkowo-wschodniego.

Pierwsza konferencja z cyklu odbędzie się 8-9 października 2020 roku i będzie poświęcona najstarszemu świadkowi liturgii tynieckiej: „Sakramentarz tyniecki – perspektywa liturgiczno-muzyczna”. Do podzielenia się owocami prac badawczych organizatorzy zaprosili cenionych prelegentów z dziedziny liturgiki, historii średniowiecza oraz śpiewu gregoriańskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja w terminie do 1 października 2020 poprzez formularz zgłoszeniowy. Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatne materiały konferencyjne. Wykłady obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski. Wszystkie wystąpienia zostaną wydane w publikacji pokonferencyjnej. Chęć wykupienia obiadu w piątek w cenie 30 zł należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, istnieje także możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w Domu Gości Opactwa. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów i nie gwarantują wolnych miejsc.

Konferencję organizują: Fundacja Chronić Dobro przy opactwie tynieckim, Tyniecki Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej. Patronują jej: AISCGre-Międzynarodowe Stowarzyszenie Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska, PIL – Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo, Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Patronat medialny objęły Liturgia.pl i TV UPJP2.

Program konferencji:

Czwartek, 8.10.2020
16:00 – zakwaterowanie uczestników
17:00 – Nieszpory
18:00 – kolacja
19:00 – koncert śpiewu gregoriańskiego Domus mea, domus orationis w wykonaniu: Pueri Cantores Sancti Joseph, dyrygent – Agata Nawrot; Schola żeńska Pallotynów, dyrygent – Tomasz Filipek; Schola Paulińska, dyrygent – Marcin Wasilewski-Kruk

Piątek, 9.10.2020
9:00-9:15 – Przywitanie i prowadzenie: o. dr Szymon Hiżycki OSB
9:15- 9:45 – br. dr hab. Michał Gronowski OSB, U progu millenium. Tysiącletnie dziedzictwo opactwa w Tyńcu
9:45-10:15 – o. prof. Cassian Folsom OSB, History of the Sacramentary (Historia Sakramentarza)
10:15-10:45 – o. dr Dominik Jurczak OP, Pierwsze otwarcie, czyli ogólny opis zawartości Sakramentarza Tynieckiego
10.45-11.15 – przerwa
11:15-12:00 – ks. dr Maciej Zachara MIC, Liturgia Sakramentarza Tynieckiego i jej źródła
12:00-12:45 – dr Paweł Figurski, Lex orandi – lex interpretandi. Liturgia Sakramentarza Tynieckiego a proweniencja rękopisu
12:45-13:45 – dyskusja
12:50 – Godzina popołudniowa
13:00-14:00 – obiad
14:00-14:45 – próba śpiewu do Mszy – s. dr hab. Susi Ferfoglia
Prowadzący: ks. dr hab. Mariusz Białkowski
14:45-15:15 – prof. Franz Prassl, Das Præconium Paschale im Kontext des Sakramentars von Tyniec (Præconium Paschale w kontekście Sakramentarza Tynieckiego)
15:15-15:45 – o. prof. Juan Pablo Rubio Sadia OSB, La musica nei sacramentari: presenza e funzionalità (Muzyka w sakramentarzach: obecność i funkcjonalność)
15:45-16:30 – podsumowanie i zakończenie
17:00 – Nieszpory
18:00 – Msza św. i koncert śpiewu gregoriańskiego

mw

Zobacz także