Kraków: Ojcowie Kłoczowski i Jurczak na drugim „Liturgicznym espresso”

Drugie spotkanie z cyklu „Liturgiczne espresso” odbędzie się w najbliższy poniedziałek o 19:00 w Krakowie. Z tematem „Liturgia a czas” zmierzą się ojcowie Jan Andrzej Kłoczowski OP i Dominik Jurczak OP.

„Liturgiczne espresso” to cykl spotkań, które Dominikański Ośrodek Liturgiczny organizuje w trzecie poniedziałki miesiąca w roku akademickim. Ma łączyć aspekt wyrazistości smaku przekazywanych treści z krótką formą (jak niewielka objętość espresso) i nieformalnym charakterem dyskusji (jak spotkanie przy kawie).

Organizatorzy przewidzieli też specjalną ofertę kawowej Piekarni i Kawiarni Lajkonik przy pl. Dominikańskim 2 (kto był na pierwszym spotkaniu, ten wie – kto będzie dopiero na drugim, dowie się w poniedziałek). Zaproszenie obowiązuje także przed katechezą.

Spotkanie prowadzić będzie Anna Łoś z Radia Kraków, której zadaniem będzie przepytywanie różnych gości. Propozycje pytań można wysyłać z wyprzedzeniem poprzez stronę www.liturgiczne.es – będą one miały pierwszeństwo przed pytaniami zadawanymi na żywo podczas spotkania.

Spotkanie w najbliższy poniedziałek 19 listopada o 19:00 w Auli św. Tomasza na III piętrze Kolegium Filozoficzno-Teologicznego, przy Klasztorze oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12 w Krakowie – wejście przez drzwi z tablicą „Klasztor Dominikanów”, krużganki i klasztorne Atrium.

Jan Andrzej Kłoczowski – dominikanin. Urodzony w 1937 roku. Jest profesorem, doktorem habilitowanym, historykiem sztuki, teologiem, filozofem, kaznodzieją i publicystą. Przez wiele lat był duszpasterzem akademickim w Krakowie oraz duchowym opiekunem środowisk opozycyjnych. Odprawia w każdą niedzielę Mszę św. o 12:00 w bazylice Świętej Trójcy.

Dominik Jurczak – prezes Fundacji i dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego od 2016 roku. Dominikanin, w 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego oraz Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, a także promotorem liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów. Obecnie prowadzi wykłady w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” i na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, a także zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Pasjonuje się historią ksiąg liturgicznych, eklezjologią, krytyką i hermeneutyką tekstów liturgicznych.

Anna Kluz-Łoś – dziennikarka Radia Kraków.

mw

Zobacz także