Kraków: Liturgiczne espresso – katechezy dla każdego

„Liturgiczne espresso” to cykl otwartych spotkań, które w trzecie poniedziałki miesiąca w roku akademickim odbywać się będą u krakowskich dominikanów. Terminy spotkań i możliwość zadawania pytań dostępne są na stronie internetowej.

O liturgii będą mówić ojcowie z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego – który jest organizatorem cyklu – a także inni zaproszeni goście. Katechezy adresowane są nie tylko do osób zaawansowanych w wiedzy religijnej i teologicznej, ale też do tych, którym słowo liturgia niewiele mówi, a chcieliby swoją wiedzę poszerzyć.

– „Po cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem spotkaniach «Liturgia domowa», chcemy zaproponować cykl comiesięcznych spotkań o liturgii w wersji lekkiej i przystępnej” – wyjaśnia o. Dominik Jurczak, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. – „Liturgia bowiem nie jest tylko przedmiotem dla specjalistów, teologów czy dla znających łacinę czy tradycje Kościoła. Liturgia jest w Kościele dla wszystkich. Chcemy dać szansę tym, którzy nie mogą pozwolić sobie na taki luksus, a chcą karmić się i pogłębiać swoje życie duchowe” – zachęca o. Jurczak.

„Liturgiczne espresso” –  ma łączyć aspekt wyrazistości smaku przekazywanych treści z krótką formą (jak niewielka objętość espresso) i nieformalnym charakterem dyskusji (jak spotkanie przy kawie). Nie zabraknie też prawdziwej kawy od Lajkonika – szczegóły zostaną podane na spotkaniu.

Temat spotkania będzie ogłaszany z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszystkie pytania, jakie uczestnikom przyjdą do głowy, mogą wysyłać poprzez stronę www.liturgiczne.es.

Spotkanie prowadzić będzie Anna Łoś z Radia Kraków, której zadaniem będzie przepytywanie różnych gości.

Dominik Jurczak – prezes Fundacji i dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego od 2016 roku. Dominikanin, w 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego oraz Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, a także promotorem liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów. Obecnie prowadzi wykłady w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” i na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, a także zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Pasjonuje się historią ksiąg liturgicznych, eklezjologią, krytyką i hermeneutyką tekstów liturgicznych.

Wojciech Sznyk – pracownik Fundacji w latach 2015-2016, od połowy 2018 r. wicedyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Dominikanin, absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim, teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Zaangażowany w Ruch Światło-Życie, odnowę charyzmatyczną, spotkania w duchu Taizé, duszpasterstwo młodzieżowe i akademickie. Prowadził schole liturgiczne, pełnił funkcję kantora oraz brał udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach muzycznych religijnych i świeckich.

Dawid Kusz – dominikanin. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, a w roku 2014 z wyróżnieniem obronił tam doktorat w dyscyplinie dyrygentura. W 2016 roku studia z kompozycji. Był dyrygentem chóru i orkiestry podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (2016) oraz podczas Mszy św. kończącej jubileusz 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego pod przewodnictwem papieża Franciszka na Lateranie (2017). Jest wykładowcą przedmiotów muzyczno-teoretycznych w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Liturgicznej.

Anna Kluz-Łoś – dziennikarka Radia Kraków.

mw

Zobacz także