Kraków: Międzynarodowa sesja studencka „Wokół Synodu Zamojskiego 1720. Religia – kultura – nauka”

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie organizuje sesję studencką „Wokół Synodu Zamojskiego 1720. Religia - kultura - nauka” w dniach 6-7 grudnia 2021. Konferencja będzie zatem prowadzona w trzech językach: polskim, białoruskim i ukraińskim.

Podczas sesji referaty wygłosi 30 studentów i młodych naukowców z następujących uczelni i ośrodków naukowych trzech krajów: Polski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy UPJPII w Krakowie, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie); Białorusi (Homelski Uniwersytet Państwowy im. Franciszka Skoryny w Homlu, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku) oraz Ukrainy (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, Kijowskie Greckokatolickie Seminarium Duchowne w Kniażyczach, Wyższy Instytut Nauk Religijnych Św. Tomasza z Akwinu w Kijowie).

Program konferencji można pobrać w formie pliku pdf poniżej.

W sesji można wziąć w Krakowie, w auli uniwersyteckiej przy ul. Bernardyńskiej 3 lub drogą internetową, pod adresem: https://upjp2.webex.com/upjp2/j.php?MTID=m9851a5abe9e5165ff1cdc35e845a7f90 (numer spotkania: 2733 031 8214, hasło: MSS2021).

mw

Zobacz także