Kraków: „Nadzieja zawieść nie może” – koncert jubileuszowy UPJPII pod dyrekcją Dawida Kusza OP

Podczas koncertu jubileuszowego „Nadzieja zawieść nie może” z okazji 10-lecia istnienia uczelni jako uniwersytetu w Katedrze Wawelskiej odbędzie się prapremiera utworów napisanych specjalnie na tę okazję - Missa Spei Sebastiana Szymańskiego oraz Ecce Sacerdos Magnus Dawida Kusza OP w wykonaniu Chóru Psalmodia i Orkiestry Passionart.

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca 2009 r., papież Benedykt XVI pragnąc uhonorować pamięć swego umiłowanego poprzednika Świętego Jana Pawła II podniósł Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Rok 2019 społeczność akademicka obchodzi jako szczególny Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu. Z tej okazji Fundacja organizuje koncert, który odbędzie w środę 16 października 2019 r. o godz. 18.30 w Katedrze Wawelskiej.

W programie przewidziana jest prapremiera utworów napisanych specjalnie na tę okazję – Missa Spei Sebastiana Szymańskiego oraz Ecce Sacerdos Magnus Dawida Kusza OP w wykonaniu Chóru Psalmodia i Orkiestry Passionart pod dyrekcją drugiego z kompozytorów.

Organizatorem koncertu jest Zarząd i Rada Fundacji im. Św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Ecce Sacerdos Magnus to kolejny nowy utwór o. Dawida Kusza – dominikanina, a jednocześnie znanego i cenionego kompozytora muzyki liturgicznej – w ostatnim czasie. W lipcu nakładem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego ukazała się jego kolejna płyta „Ite in mundum”. Album jest starannie wyselekcjonowanym przeglądem jego twórczości z ostatnich ośmiu lat.

Oficjalną premierą płyty był koncert, który odbył się w ramach Warsztatów Muzyki Niezwykłej w czwartkowy wieczór, 25 lipca, w krakowskiej bazylice Dominikanów. Płyta jest dostępna w sprzedaży internetowej, a także w najważniejszych sklepach internetowych z muzyką: iTunes Store, Google Play, Apple Music, Spotify, Tidal i innych.

Sebastian Szymański – ur. w 1982 roku w Warszawie. Polski kompozytor muzyki klasycznej. Członek zwyczajny i stypendysta ZAiKS (wielokrotnie), członek założyciel Towarzystwa Naukowego EDUCARE – Sekcja Sztuki oraz założyciel Limanowskiej Orkiestry Kameralnej. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Decyka z zakresu Muzyki Sakralnej (2012); oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. dr hab. Pawła Łukaszewskiego (dyplom 2015). Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2015) – obszar badań: Współczesna Muzyka Sakralna, Teologia Muzyki. W 2017 roku uzyskał stopień licencjata kościelnego nauk teologicznych z zakresu Muzyki Kościelnej.

Dorobek naukowy Sebastiana Szymańskiego obejmuje referaty i artykuły z zakresu współczesnej muzyki sakralnej, teologii muzyki oraz twórczości, które zostały przedstawione podczas wielu konferencji, seminariów naukowych i warsztatów o zasięgu krajowym i międzynarodowym (w tym zagranicznych).

Dawid Kusz – dominikanin, ur. w 1979 roku w Rzeszowie. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1998 roku, a w 2005 przyjął święcenia kapłańskie. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, na Kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalność – Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych oraz Nauczanie Przedmiotów Muzyczno-Teoretycznych. W roku 2014 z wyróżnieniem obronił doktorat na Akademii Muzycznej w Krakowie w dyscyplinie dyrygentura. W roku 2012 rozpoczął studia z kompozycji, najpierw w klasie prof. Zbigniewa Bujarskiego (licencjat), a ukończył je w 2016 roku w klasie prof. Józefa Rychlika.

Był dyrygentem chóru i orkiestry podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (2016) oraz podczas Mszy św. kończącej jubileusz 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego pod przewodnictwem papieża Franciszka na Lateranie (2017). Jest wykładowcą przedmiotów muzyczno-teoretycznych (na stanowisku adiunkta) w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Liturgicznej.

mw

Zobacz także