Kraków: Odbyły się ósme rekolekcje liturgiczne Myserium fascinans

W dniach 11-13 września odbyła się w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym ósma edycja rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, organizowanych przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Tym razem trzydniowe spotkanie pasjonatów liturgii pod hasłem „Wolą Boga jest wasze uświęcenie” było poświęcone sakramentom uświęcenia.

Rekolekcyjnej części wydarzenia przewodniczył o. Dominik Jurczak, dominikanin, na co dzień mieszkający w rzymskim konwencie św. Sabiny na Awentynie. Rekolekcjonista prowadził wspólne modlitwy i głosił kazania podczas sprawowanych liturgii. W sobotę wygłosił też katechezę pt. „Uświęcenie ludu przez liturgię”.

Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Miały temu służyć referaty, wygłoszone przez zaproszonych gości. W piątek część naukową rozpoczęli Paweł Milcarek referatem „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, i dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Cel stworzenia – oddanie chwały Bogu” oraz ks. Dominik Ostrowski: „Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie. Świątynia – miejsce spotkania Świętego i stworzenia”.

W sobotę uczestnicy mogli wysłuchać referatów Marcina Majewskiego, „Stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał. Świętość Boga a świętość człowieka” oraz o. Jarosława Kupczak OP, „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Teologia sakramentu małżeństwa”, a po południu Danuty Piekarz, „Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz rozumnej służby Bożej. Kapłaństwo powszechne” i ks. Macieja Skóry, „Nałożyłem na Lewiego obowiązek czci i okazywał Mi cześć, i korzył się przed mym imieniem. Kapłaństwo ministerialne”.

Po każdym bloku referatów przewidziano czas na dyskusję, którą moderował o. Tomasz Grabowski OP. W niedzielę podsumowaniem dotychczasowych referatów był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział Marta i Marek Babikowie, dk. Bogdan Sadowski oraz o. Dominik Jurczak OP, jako reprezentanci różnych stanów i dróg uświęcenia w Kościele. Uczestnicy mogli wysłuchać także katechezy o. Macieja Zachary MIC o świętowaniu niedzieli, która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem.

Tradycyjnie już – aby ukazać i dać uczestnikom sposobność możliwie szerokiego udziału w bogactwie liturgii Kościoła – w pierwszy i ostatni dzień liturgia sprawowana jest w zwyczajnej formie rytu rzymskiego, a w sobotę – w formie nadzwyczajnej (tzw. msza trydencka oraz liturgia godzin w tradycyjnym rycie dominikańskim). Ponieważ nie wszyscy uczestnicy spotkali się wcześniej z tzw. formą nadzwyczajną, te celebracje poprzedzone były krótkim wprowadzeniem, a w specjalnie przygotowanych śpiewnikach, które wszyscy otrzymali podczas zameldowania w dniu przyjazdu, znalazły się teksty z tłumaczeniem i komentarzem.

Jak wynika z pierwszych ankiet od uczestników, które spływają do organizatorów, rekolekcje były dla nich owocnym czasem – choć nie brakuje oczywiście sugestii, które nie pozostaną bez echa podczas przygotowań kolejnej, dziewiątej edycji. Została ona zapowiedziana na weekend 9-11 września 2016.

Tymczasem po rekolekcjach pozostają wspomnienia – oraz duża dawka bogatych w treść wypowiedzi o sakramentach uświęcenia. Pełne nagrania wszystkich referatów i katechez będą dostępne także dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w rekolekchach – znajdą się na audiobooku, który ukaże się w październiku i będzie dostępny w sklepie Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Serwis Liturgia.pl jest patronem medialnym wydarzenia.


Fotogaleria dostępna jest na stronie organizatora.

 

Zobacz także