Kraków: Pod hasłem „Stań się tym, co przyjąłeś” odbyły się rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans

Dwunasta edycja rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, zakończyła się w niedzielę 8 września w Krakowie. Do gmachu seminarium duchownego pod Wawelem przyjechało ponad dwieście osób, zainteresowanych ich tematyką. 

Wydarzenie organizowane przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników – ich liczba przekracza pulę dostępnych miejsc.

– „Po raz pierwszy w dwunastoletniej historii Mysterium fascinans realizujemy jeden temat w czasie dwóch edycji” – mówi ks. Krzysztof Porosło, pomysłodawca rekolekcji. – „W zeszłym roku pod hasłem «modlić się liturgią» rozpoczęliśmy realizację tematu «Mistagogia Eucharystii i Liturgii Godzin», który – ze względu na ilość możliwych do poruszenia zagadnień – został rozłożony na dwa lata” – wyjaśnia.

Tym razem prawie 250 uczestników wraz z zaproszonymi gośćmi pochyliło się nad kolejnymi obrzędami Mszy świętej, począwszy od obrzędów przygotowania darów, na obrzędach Komunii i rozesłania kończąc. Przewodnikiem w tych rozważaniach był św. Augustyn, którego słowa stały się motywem przewodnim tegorocznej edycji: „Stań się tym, co przyjąłeś”.

– „O ile prawdziwe jest słynne polskie przysłowie, że «z kim przestajesz, takim się stajesz», o tyle w wypadku Eucharystii nabiera jeszcze na znaczeniu, gdyż głębia owej przemiany, która się w nas dokonuje na skutek zjednoczenia z Chrystusem w Eucharystii, jest nieporównywalna z jakimkolwiek ludzkim upodobnieniem do drugiego człowieka” – mówi ks. Krzysztof.

Tegorocznym rekolekcjonistą był o. Tomasz Grabowski, dominikanin z Poznania, a wśród prelegentów znaleźli się cenieni wykładowcy: o. dr Dominik Jurczak OP z rzymskich uczelni Anselmianum i Angelicum, ks. dr Maciej Zachara MIC z Lublina, ks. dr Krzysztof Porosło, który ostatnio obronił doktorat w Pampelunie i ks. dr Piotr Roszak z Torunia, a także ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII z Krakowa i ks. dr Sławomir Jeziorski z Rzeszowa.

W niedzielę zamiast referatów odbył się panel dyskusyjny, w czasie którego zaproszeni wykładowcy odpowiadali na pytania uczestników, oraz katecheza mistagogiczna, poświęcona zagadnieniu owoców Komunii świętej w życiu człowieka wierzącego.

– „Mysterium fascinans to czas, by w modlitewnej atmosferze «zebrać na nowo» (re-colligere, stąd „rekolekcje”) to, co w codzienności uciekło, rozmyło się, stało się mniej oczywiste, co domaga się przeformułowania” – wyjaśnia o. Dominik Jurczak, prezes Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Te rekolekcje to zatem tradycyjnie nie tylko referaty i warsztaty, ale przede wszystkim piękna celebracja liturgii.

– „Oczywiście nie chcemy zapomnieć o spotkaniach między ludźmi” – podkreśla o. Jurczak. – „Nie są one mniej istotne; co więcej, od dwunastu lat dokonują się we wzajemnym szacunku i poszukiwaniu prawdy. W takiej optyce Mysterium fascinansrzeczywiście jest przestrzenią odnowy i prawdziwego, duchowego wzrostu. Najlepiej świadczy o tym fakt, że tak wielu z nas ma w kalendarzach na stałe zarezerwowany weekend na początku września!”. Ten konsekwentny dialog owocuje powstaniem wokół rekolekcji środowiska osób, którym temat liturgii leży na sercu – wiele z nich przyjeżdża na rekolekcje regularnie, choć co roku można spotkać również wiele nowych twarzy. W tym roku także po raz kolejny wiele osób pozostało na liście rezerwowej, ponieważ liczba chętnych znów przekroczyła możliwości seminaryjnej auli i kaplicy – zostaną oni zaproszeni jako pierwsi w przyszłym roku.

Rekolekcje zakończyły się otwartą dla wszystkich uroczystą Mszą św. w Bazylice Świętej Trójcy w niedzielę o 13:30.

Rekolekcyjne prelekcje i liturgie były transmitowane przez Radio Profeto, a w ostatnim kwartale roku wydany zostanie audiobook z kompletem nagrań, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mf.org.pl.

Serwis Liturgia.pl jest patronem medialnym rekolekcji.

mw

Zobacz także