Kraków: Rusza trzecia edycja Podyplomowych Studiów z Monodii Liturgicznej

W roku akademickim 2020/2021 rusza już trzecia edycja jedynych w Polsce Podyplomowych Studiów z Monodii Liturgicznej, które prowadzi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia trwają 4 semestry i dają niepowtarzalną okazję do spotkania najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie w Europie.

Zajęcia prowadzą m.in. Alberto Turco, Juan Carlos Asensio Palacios, Gionata Brusa, Johannes Berchmans Göschl, Marco Gozzi, Luisa Nardini, Thomas Forrest Kelly, o. dr Dominik Jurczak OP, o. Bernard Sawicki OSB i wielu innych – ich sylwetki można znaleźć na Facebooku studiów. Kierownikiem studiów jest s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII.

https://www.facebook.com/monodialiturgiczna/photos/a.1782585025310686/2736793619889817/

Podczas każdego zjazdu odbywają się wykłady, a także ćwiczenia z danego zagadnienia. Można w ten sposób nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną potrzebną dla prawidłowego rozumienia tej muzyki oraz praktykę w śpiewaniu i prowadzeniu scholi gregoriańskiej. Każdy zjazd kończy się Mszą świętą (albo nieszporami) w języku łacińskim, podczas której uczestnicy kursu mają możliwość wykonać i sami poprowadzić śpiewy przygotowane podczas ćwiczeń. Daje to możliwość zapoznania się w praktyce z miejscem i znaczeniem tych śpiewów w Liturgii, a przede wszystkim jest źródłem przeżyć estetycznych i duchowych.

Adresatami oferty są wszyscy muzycy (instrumentaliści, wokaliści, teoretycy); księża, siostry zakonne, bracia zakonni; prowadzący zespoły w parafiach, animatorzy życia muzycznego, prowadzący schole gregoriańskie; organiści; absolwenci wyższych uczelni, pragnący rozszerzyć wiadomości w dziedzinie monodii liturgicznej; wszyscy zainteresowani śpiewem gregoriańskim oraz historią, rozwojem i duchowością zachodniej monodii liturgicznej; osoby pragnące podnieść kwalifikacje w zakresie monodii liturgicznej.

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi analizować i przygotować utwór z repertuaru śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej, zrozumieć go w kontekście historyczno-liturgicznym, zinterpretować jego znaczenie teologiczno-duchowe wychodząc z badań nad ścisłą symbiozą między tekstem a melodią. Absolwent potrafi zaśpiewać, przygotować scholę gregoriańską i ją poprowadzić.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z genezą, historią i rozwojem monodii liturgicznej (zachodniej i wschodniej tradycji) ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej.

Nabór na semestr zimowy trwa w dniach 15 czerwca – 15 września 2020 r. Przesłuchania weryfikacyjne odbędą się 19 września 2020 r. Słuchacz może wybrać dwie opcje: albo uczestniczy w całych studiach, które się kończą egzaminem dyplomowym (koszt semestralny to 1700 zł), albo może wybrać poszczególne zjazdy (koszt jednego zjazdu to 500 zł).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie uniwersyteckiej.

mw

Zobacz także