Kraków: Rusza druga edycja studiów z monodii liturgicznej

Podyplomowe studia z monodii liturgicznej zostały otwarte w 2016 roku w ramach Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W roku akademickim 2018/2019 odbędzie się druga już edycja tych studiów, która nie będzie dokładnym powtórzeniem edycji pierwszej. 

Studia są przeznaczone dla muzyków, osób duchownych, osób prowadzących zespoły muzyczne oraz schole gregoriańskie w parafiach, animatorów życia muzycznego, organistów, a także dla wszystkich pragnących poszerzyć wiadomości w dziedzinie monodii liturgicznej, dla osób zainteresowanych śpiewem gregoriańskim oraz historią, rozwojem i duchowością zachodniej monodii liturgicznej.

Studia zostaną wzbogacone o nowe przedmioty, które mają na celu pogłębić wiedzę z zakresu śpiewu gregoriańskiego, paleografii i semiologii. Studia pozwolą uzyskać potrzebne kompetencje do analizowania i interpretacji źródeł dotyczących repertuaru liturgiczno-muzycznego w tradycji zachodniej śpiewu chrześcijańskiego. Oprócz niezbędnej teoretycznej wiedzy, studia mają na celu również zaoferować praktyczne i artystyczne narzędzia do zmierzenia się z prowadzeniem i interpretacją gregoriańskiego repertuaru muzycznego.

Studia odbywają się raz w miesiącu (piątek i sobota) w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na ul. Bernardyńskiej 3. Każdy zjazd kończy się Mszą św. w języku łacińskim, podczas której uczestnicy kursu wykonują śpiewy przygotowane podczas ćwiczeń. Daje to możliwość zapoznania się w praktyce z miejscem i znaczeniem tych śpiewów podczas liturgii, a przede wszystkim jest źródłem przeżyć estetycznych i duchowych.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu teorii i praktyki monodii liturgicznej, m.in. Marcin Abijski, Agnieszka Budzińska-Bennet, Juan Carlos Asensio, ks. Mariusz Białkowski, o. Pierre Le Bourgeios OSB, Jakub Kubieniec, Dawid Kusz OP, Błażej Matusiak OP, ks. Stanisław Mieszczak SCJ, Anita Pyrek, Michał Sławecki, ks. Alberto Turco, ks. Robert Tyrała.

mw

Zobacz także