Kraków: Sesja „Liturgiczny nurt kultury europejskiej”

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny i Akademia Ignatianum w Krakowie organizują w dniach 16-18 maja sesję „Liturgiczny nurt kultury europejskiej”. Aby wziąć udział w sesji, trzeba się zarejestrować poprzez formularz internetowy do 9 maja.

Sesja wykładowo–warsztatowa jest przeznaczona dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat liturgicznej tradycji Kościoła łacińskiego w aspekcie jej historycznego umocowania i znaczenia oraz dotknięciem jej praktycznego wymiaru.

Sesja będzie obejmować wykłady i seminaria naukowe oraz warsztaty poświęcone chorałowi gregoriańskiemu. Wykłady o charakterze historycznym będą dotyczyć historii rytu rzymskiego (w formie, którą uzyskał do 1962 r.), a także jego wariantu w postaci rytu dominikańskiego. Osobne prelekcje zostaną poświęcone historii śpiewu liturgicznego na Zachodzie, chorałowi dominikańskiemu oraz kwestiom związanym z łaciną jako językiem sakralnym i liturgicznym. By pogłębić refleksję nad samym znaczeniem liturgii, zaproponujemy wzięcie udziału w seminarium wokół fragmentu książki Lawrence’a Hemminga Liturgia jako objawienie.

W ciągu pierwszych dwóch dni uczestnicy będą mogli zapoznać się ze śpiewem liturgicznym w praktyce, w ramach warsztatów, które poprowadzi Sławomir Witkowski (Schola Cantorum Minorum Chosoviensis). W trakcie tych warsztatów uczestnicy przygotują oficjum (jutrznię i nieszpory) w rycie dominikańskim, które zostaną odprawione w ostatni dzień całego wydarzenia. Tego dnia również proponujemy uczestnikom wzięcie udziału w Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele pw. Św. Krzyża w Krakowie.

Koszt uczestnictwa w całej sesji wynosi 30 zł. Aby wziąć udział w warsztatach i seminariach, należy zarejestrować się do 9 maja poprzez krótki formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora. Tam też można znaleźć szczegółowy program z nazwiskami prowadzących.

Serwis Liturgia.pl jest patronem medialnym sesji.

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także