Kraków: Sympozjum liturgiczne „Ad Fontes Liturgicos” w październiku

W dniach 24-25 października 2018 r. w Krakowie odbędzie się sympozjum naukowe „Ad Fontes Liturgicos” poświęcone 50-leciu Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W Sympozjum weźmie udział 22 przedstawicieli liturgicznych ośrodków badawczych z 10 krajów Europy.

Prelegenci przedstawią historię swoich ośrodków, osiągnięcia naukowe, tematy nad którymi obecnie pracują oraz plany przyszłych badań naukowych w dziedzinie liturgii.

Oprócz prelekcji i debaty, organizatorzy przewidzieli również otwarcie dwóch wystaw w Muzeum Historyczno-Misyjnym: „Misterium liturgii” oraz „Misterium codzienności” Katarzyny Makieły-Organisty. Wieczorem uczestnicy będą mogli wziąć udział we Mszy św. dziękczynnej oraz koncercie w kościele Księży Misjonarzy, zorganizowanym przez Instytut Muzyki Kościelnej UPJPII.

Sympozjum organizuje Instytut Liturgiczny UPJPII w Krakowie we współpracy z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie (Ukraina), Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja) oraz Greckokatolickim Instytutem Teologicznym Świętego Atanazego w Nyíregyháza (Węgry). Patronat honorowy nad wydarzeniem objął rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ks. dr hab. prof. Wojciech Zyzak.

Zobacz także