Kraków: Uczelnie organizują warsztaty muzyki liturgicznej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Krakowie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie organizują otwarte warsztaty muzyki liturgicznej dla dyrygentów, organistów, kantorów, chórzystów i miłośników muzyki liturgicznej.

Warsztaty poprowadzą: prof. Elżbieta Wtorkowska z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (emisja głosu, prowadzenie zespołów wokalnych), prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej w Katowicach (improwizacja organowa), dr hab. Włodzimierz Siedlik z Akademii Muzycznej w Krakowie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dyrygowanie, prowadzenie zespołów wokalnych), dr Marcin Wolak z Akademii Muzycznej w Krakowie (emisja głosu) oraz dr Krzysztof Michałek z Akademii Muzycznej w Krakowie (akompaniament liturgiczny).

Warsztaty odbędą się w budynku Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie, przy ul. Prostej 35a w sobotę, 22 marca 2014 o godz. 10.00. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt uczestnictwa wynosi 25 zł (obejmuje wpisowe oraz jeden posiłek).

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: WarMuzLit@gmail.com. Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie www.warsztatymuzykiliturgicznej.pl.

km

Zobacz także