Kraków: VI rekolekcje o liturgii Mysterium fascinans

Tematowi działania Ducha Świętego w liturgii będzie poświęcona szósta edycja rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbędą się w połowie września w Krakowie. Weekendowe spotkanie wypełnią jednak nie tylko naukowe wykłady, ale też wspólna celebracja liturgii i modlitwa.

Plakat rekolekcji, proj. Tomasz Rojek OPTematowi działania Ducha Świętego w liturgii będzie poświęcona szósta edycja rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbędą się w połowie września w Krakowie. Weekendowe spotkanie wypełnią jednak nie tylko naukowe wykłady, ale też wspólna celebracja liturgii i modlitwa.

Ubiegłoroczne rekolekcje, na które zapisało się prawie 150 uczestników z całej Polski, były poświęcone sakramentom wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia). W tym roku organizatorzy uznali, że temat uświęcającego działania Trzeciej Osoby Boskiej w sprawowaniu liturgii naturalnie wynika z ubiegłorocznych rozważań i będzie ich kontynuacją.

Wyjątkową cechą tego wydarzenia – już od pierwszej edycji – jest ambicja łączenia refleksji naukowej z żywą celebracją liturgii i rekolekcyjnym charakterem programu dnia, inspirowanym charyzmatem Ruchu Światło–Życie.

– „Będziemy przyglądać się dynamicznemu działaniu Ducha w sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii – zarówno w tradycji zachodniej, jak i wschodniej” – wyjaśnia ks. Krzysztof Porosło, pomysłodawca i główny organizator rekolekcji. – „Ale przede wszystkim będziemy chcieli poddać nasze serca i nasze życie przemieniającemu działaniu Ducha w samej liturgii, którą będziemy sprawować – podobnie jak w ostatnich latach, w zwyczajnej i nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego” – podkreśla ks. Porosło. – „Nie zabraknie również rytu dominikańskiego w celebracji Liturgii Godzin” – dodaje o. Tomasz Grabowski z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, współorganizującego przedsięwzięcie.

Każdego roku na wykłady zapraszani są wybitni teologowie – często wykładowcy renomowanych uczelni spoza Polski. Dwa lata temu byli to ks. prof. Cesare Giraudo z Rzymu i ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny, a w ubiegłym roku – ks. prof. Felix Maria Arocena Solano i ks. prof. Pierangelo Muroni. W część naukową włączali się także znani polscy liturgiści, m.in. ks. prof. Bogusław Nadolski, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut, ks. dr Maciej Zachara MIC i inni.

Mysterium fascinans

Ponieważ jednym z celów rekolekcji jest tworzenie środowiska w wymiarze szerszym, niż trzydniowe spotkanie, w tym roku zaproszeni zostali goście z Polski: bp Grzegorz Ryś, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. dr Wojciech Węgrzyniak czy ks. dr Tomasz Bać. Przewidziane w programie wykłady będą bardziej katechezami, niż odczytami charakterystycznymi dla sympozjów naukowych. Śpiew w czasie liturgii poprowadzą Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, Schola Cantate Domino oraz Schola Sióstr Jadwiżanek Wawelskich.

Rekolekcje odbędą się w dniach 13–15 września 2013 r. (od piątku do niedzieli) w budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie. Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego w terminie 1 czerwca–25 sierpnia. Wszystkie informacje o rekolekcjach, szczegóły dotyczące zapisów, koszt uczestnictwa oraz plan rekolekcji można znaleźć na stronie internetowej rekolekcji, na stronie Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego oraz na Facebooku i plakatach.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: www.mysteriumfascinans.pl.

Serwis Liturgia.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

 

Patroni medialni Mysterium fascinans 2013

Zobacz także