Książka roku: „Theologia prima” Davida W. Fagerberga już w sprzedaży

„Przedmiotem teologii jest Bóg, ludzkość i stworzenie, a wirem, w którym te trzy rzeczywistości egzystencjalnie się splatają, jest właśnie liturgia”. Zobacz i posłuchaj, co o polskim wydaniu przełomowej książki Davida W. Fagerberga mówi prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, o. Dominik Jurczak OP, wykładowca na Anselmianum w Rzymie.

„Theologia prima” Davida W. Fagerberga próbuje odpowiedzieć na kluczowe pytania: czym jest teologia liturgiczna i czym różni się od teologii liturgii? Jego zdaniem celebracja, do której włącza chrzest, jest wiarą Kościoła w ruchu, a tym samym podstawą rozumienia zbawczego działania Boga – nie zaś pustym rytualnym gestem. Zgodnie z tym podejściem wspólnota liturgiczna uprawia autentyczną teologię, a prawo modlitwy (lex orandi) ustanawia prawo wiary Kościoła.

„Theologia prima”, opublikowana w języku angielskim w 2003 roku, to drugie wydanie przełomowej książki Fagerberga z 1992 roku What is Liturgical Theology? A Study in Methodology – od tego czasu autor postanowił przeformułować wiele zaprezentowanych w niej kwestii, a jego sposób rozumienia teologii liturgicznej cały czas ewoluował.

Ku mojej wielkiej radości mogę obwieścić, że ukazała się w języku polskim dla mnie osobiście bardzo ważna książka…

Opublikowany przez Krzysztofa Porosłę Środa, 23 maja 2018

Książka Fagerberga jest już piątą pozycją serii „Źródło i Szczyt” prezentującą polskiemu czytelnikowi bogactwo teologii liturgicznej. Zdecydowaliśmy się opublikować książkę Davida W. Fagerberga, ponieważ czytając ją można poznać również myślenie jego nauczycieli. Fagerberg umiejętnie przedsta­wia w formie syntezy najważniejsze idee teologii liturgicznej rozwijanej przez Aidana Kavanagha oraz Aleksandra Schmemanna. Równocześnie Theologia Pri­ma nie jest jedynie streszczeniem myśli wspomnianych teologów, ale twórczym rozwinięciem ich poglądów.

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny wydaje Davida Fagerberga! No a Wydawnictwo WAM szykuje potężne dzieło o sakramentologii z rozdziałami o semiotyce liturgii i filozofii rytuału.

Opublikowany przez Pawela Rojka Środa, 23 maja 2018

Książkę można zamówić w sklepie internetowym (do 31 maja trwa przedsprzedaż książki w promocyjnej cenie, zamówienie będą realizowane od 1 czerwca 2018 roku).

mw

Zobacz także