Licheń: spotkanie formacyjne duszpasterzy służby liturgicznej

W dniach 3-4 listopada w Licheniu odbyło się 72. zebranie diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej. Wśród zebranych było obecnych wielu duszpasterzy diecezjalnych, ale także byli obecni przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i diakonii liturgicznej Ruchu Światło-Życie.

Tematem wystąpień przedstawionych pierwszego dnia było świętowanie niedzieli w czasie i po pandemii. Swoje refleksje przedstawiło czterech prelegentów. ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski z Legnicy, w sposób bardzo dynamiczny, omówił temat: „Od szabatu do niedzieli. Biblijne znaczenie świętego dnia”. Kolejny wykład wygłosił ks. dr Przemysław Szewczyk z Łodzi omawiając temat: „Rozwój świętowania niedzieli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”. Trzeci prelegent ks. dr Henryk Zieliński z Warszawy podjął temat: „Przeżywanie niedzieli w parafiach i rodzinach w okresie ograniczeń związanych z pandemią”. Jako ostatni głos zabrał ks. bp Szymon Stułkowski z Poznania omawiając temat świętowania niedzieli jako starego i nowego zadania duszpasterskiego.

Po ostatniej wypowiedzi ks. abp Józef Górzyński zauważył, że zadaniem, które stoi przed nami obecnie jest sprecyzowanie jaka jest różnica pomiędzy realnym uczestnictwem we Mszy św. a oglądaniem jej w środkach masowego przekazu. Tego dnia uczestnicy zebrania celebrowali Mszę św. w bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, a przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. abp Józef Górzyński.

Następny dzień zebrani rozpoczęli od Eucharystii celebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa Adama Bałabucha w kaplicy Domu rekolekcyjnego „Arka”, w którym odbywało się spotkanie. Tego dnia uczestnicy spotkali się w mniejszych grupach, w których zostały omówione kwestie świętowania niedzieli w grupach służby liturgicznej, jak również zagadnienie przygotowania pomocy do formacji tych grup.

W podsumowaniu wybrzmiały głosy podkreślające, że dobrym zwyczajem jest organizowanie diecezjalnych kursów formacyjnych w seminarium, co daje członkom męskiej służby liturgicznej możliwość zapoznania się z tym miejscem, jak i z jego mieszkańcami, a co następnie, w przyszłości może ułatwić wybór drogi życia kapłańskiego. Potwierdził to również ks. abp Górzyński przypominając że środowisko służby liturgicznej jest naturalnym miejscem kształtowania się powołań do kapłańskich.

Zebranie diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej poprzedzone zostało spotkaniem Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Uczestniczący w nim członkowie i konsultorzy omówili stan przygotowania materiałów formacyjnych dla służby liturgicznej. Został również poruszony temat programu formacji dla ustanowionych lektorów i akolitów, których posługa nie powinna być ograniczona jedynie do przestrzeni celebracji liturgicznej.

s. M. Iwona Kopacz/Opoka News

Zobacz także