Licheń: W lipcu warsztaty Ars Celebrandi po raz szósty

Tegoroczna edycja warsztatów „Ars Celebrandi”, już szósta, odbędzie się w dniach 11-18 lipca 2019 r. Ich miejscem będzie, jak zawsze, licheńskie Sanktuarium Maryjne, posiadające bardzo dobre warunki do sprawowania licznych Mszy św. i nabożeństw oraz infrastrukturę dla wygodnego pobytu około 220 uczestników łącznie z kadrą. Taka liczba osób sprawia, że „Ars Celebrandi” to największe warsztaty liturgiczne w Europie.

Warsztaty są organizowane przez Stowarzyszenie Una Voce Polonia i posiadają honorowy patronat Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej. Ich misją jest realizowanie słów papieża Benedykta XVI: „To, co było święte dla wcześniejszych pokoleń, pozostaje wielkie i święte dla nas, i nie może nagle okazać się całkowicie zakazane, lub wręcz uznane za niegodziwe”.

Po kilku latach istnienia warsztaty „Ars Celebrandi” stały się imprezą o charakterze międzynarodowym; w tym roku oprócz uczestników z Polski organizatorzy spodziewają się też osób z Białorusi, Ukrainy, Estonii, Łotwy, Litwy, Niemiec, Szwecji, Szkocji, Austrii i innych krajów. Dla potrzeb uczestników nie rozumiejących po polsku utworzona została, jak w ubiegłym roku, grupa warsztatowa prowadzona po angielsku.

Warsztaty „Ars Celebrandi” są przeznaczone dla kapłanów, kleryków, ministrantów i śpiewaków kościelnych, którzy pragną poznawać nadzwyczajną formę rytu rzymskiego i doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie, odpowiednio do rodzaju posługi. Wśród kilkudziesięciu zgłoszonych kapłanów i kleryków reprezentowane będą również zakony: pijarów, pallotynów, werbistów, cystersów, sercanów, dominikanów, kapucynów i inne. Warto podkreślić, że większość uczestników to osoby poniżej 30. roku życia.

Warsztaty i wykłady dla uczestników będą prowadzili doświadczeni kapłani, ceremoniarze i muzycy kościelni. Na warsztatach kapłańskich kapłani i klerycy będą się uczyli celebrowania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a także sprawowania innych sakramentów. Warsztaty ministranckie będą obejmowały naukę służenia do Mszy św. oraz godzin kanonicznych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a ponadto kalendarza liturgicznego, podstaw Triduum Paschalnego, przygotowywania innych sakramentów niż Msza św. oraz zasad organizowania ceremonii liturgicznych.

Uczestnicy warsztatu muzycznego, podzieleni na dwie oddzielne schole gregoriańskie, męską i żeńską, będą przygotowywać i wykonywać wszelkie śpiewy mszalne (częściowo także śpiewy głównych godzin brewiarzowych), przypadające na dany dzień lub obchód i zawarte w oficjalnych kościelnych wydaniach śpiewu gregoriańskiego. Prowadzone będą również zajęcia z tradycyjnego śpiewu nabożnego w języku polskim. Wszystkie zdobywane umiejętności uczestnicy będą od razu wykorzystywali podczas licznych Mszy św. i nabożeństw, celebrowanych codziennie w ramach warsztatów. Zapewne, jak co roku, odbędzie się też przynajmniej kilka „trydenckich prymicji”.

W tym roku wyjątkowo interesującym punktem programu będzie uroczysta Msza św. w rycie dominikańskim z asystą wyższą, sprawowana w dniu 15 lipca o 13.40 w głównej Bazylice Licheńskiej. Ryt dominikański jest własnym obrządkiem liturgicznym zakonu dominikańskiego, który obowiązywał w tym zakonie od jego początków aż do 1969 r. Prawo celebrowania w nim mają wyłącznie ojcowie dominikanie. Ma on własne księgi liturgiczne i własny śpiew chorałowy. Od reformy papieża Pawła VI zakon dominikański używa nowej liturgii rzymskiej, podobnie jak cały Kościół, i dlatego możliwość uczestnictwa w Mszy św. sprawowanej w rycie dominikańskim jest wyjątkową okazją.

mw

Zobacz także