Licheń: W sanktuarium ruszyły warsztaty liturgiczne „Ars Celebrandi”

Mszą św. wotywną w intencji warsztatów oraz procesją błagalną z odśpiewaniem litanii do wszystkich świętych rozpoczęły się wczoraj, 11 lipca w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu warsztaty liturgiczne „Ars Celebrandi”. Jest to już szósta edycja tych największych na świecie warsztatów tradycyjnej liturgii rzymskokatolickiej.

„My, ludzie, nie tworzymy liturgii. My jej służymy i uczymy się tylko pewnej ars – służby, która należy do Boga. Podczas Mszy świętej niebo zstępuje, otwierają się bramy nieba i do tych otwartych bram przystępujemy” – powiedział w kazaniu na rozpoczęcie warsztatów ks. Paweł Korupka, kapelan warsztatów. Nawiązał on w ten sposób do słów kardynała Ratzingera (papieża Benedykta): „Kult chrześcijański jest to kult otwartego nieba. Nie jest on tylko wydarzeniem w życiu wspólnoty… Eucharystia oznacza wejście w obejmującą niebo i ziemię jawność oddawania czci Bogu”.

Przez cały tydzień, od 11 do 18 lipca, około dwustu osób z Polski i kilkunastu innych krajów (w tym krajów byłego ZSRR oraz Niemiec, Szwecji, Austrii i innych krajów zachodnich) będzie uczyło się wszelkich umiejętności potrzebnych do odprawiania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, jak również sprawowania innych sakramentów, podstaw Triduum Paschalnego i kalendarza liturgicznego oraz zasad organizowania ceremonii liturgicznych. Tegoroczna edycja wyróżnia się rekordową ilością kapłanów, kleryków oraz braci zakonnych – jest ich w sumie ponad 50. Oprócz kleru diecezjalnego są wśród nich reprezentanci pijarów, pallotynów, dominikanów, cystersów, werbistów, sercanów i innych.

Warsztaty obejmują kilkustopniowe warsztaty dla kapłanów i ministrantów, a także warsztaty chorału gregoriańskiego dla śpiewaków liturgicznych oraz naukę dawnego polskiego śpiewu nabożnego. W odpowiedzi na prośby uczestników zagranicznych jeden z warsztatów ministranckich prowadzony jest w jęz. angielskim. Oprócz nauki praktycznej przewidziane są wykłady teoretyczne. Codziennie celebrowanych będzie wiele Mszy św. w NFRR, w tym solenna i śpiewana, oraz odprawiane będą godziny kanoniczne. Uczestnicy wykorzystują w nich na bieżąco nabyte umiejętności.

Organizatorzy dokładają starań, aby rozwojowi umiejętności liturgicznych towarzyszył rozwój duchowy oraz pogłębienie wiary. Dlatego na codziennej głównej Mszy św. przewidziane są kazania rekolekcyjne. W tym roku głosi je ks. Piotr Buda, a ich tematem jest pełnienie woli Bożej. Wszystkie warsztatowe Msze św. i inne nabożeństwa są otwarte dla wiernych i zapraszamy do uczestniczenia w nich osoby z zewnątrz.

Oprócz codziennej, zwykłej nauki warsztaty „Ars Celebrandi” obejmują zawsze również pewne celebracje specjalne. W tym roku będą dwie. 16 lipca o godz. 11.30 Mszę św. solenną będzie celebrował ks. dr Gerald Goesche ISPN, przełożony Instytutu św. Filipa Neri z Berlina. Natomiast 15 lipca o godz. 13.40 w głównej Bazylice Licheńskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej celebrowana będzie Msza św. solenna w rycie dominikańskim. Będzie to pierwsze takie wydarzenie w historii licheńskiego sanktuarium.

Ryt dominikański jest to własny obrządek liturgiczny zakonu dominikańskiego, istniejący od samych jego początków. Ma własne księgi, kalendarz i śpiewy liturgiczne oraz cechuje się interesującymi odmiennościami w stosunku do obowiązującego w całym Kościele powszechnym rytu rzymskiego. Jedynymi kapłanami mającymi prawo do celebracji w tym rycie są dominikanie. Po kilkudziesięcioletniej przerwie, którą zapoczątkowało przyjęcie przez zakon w 1969 r. nowego rytu rzymskiego (mszał Pawła VI), ryt dominikański zaczął się w ostatnich latach ponownie odradzać i sprawowany jest w coraz większej liczbie miejsc na świecie. Szczególną rolę odegrało tu ogłoszenie przez papieża Benedykta XVI motum proprio Summorum Pontificum, które uprościło zasady celebrowania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i innych tradycyjnych rytach łacińskich. Papież Benedykt kładł wielki nacisk na to, aby w Kościele pielęgnowano liturgiczne tradycje miejscowe i zakonne.

Organizatorem warsztatów liturgicznych „Ars Celebrandi” jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia – członek Międzynarodowej Federacji Una Voce, stanowiącej oficjalną reprezentację katolików świeckich, przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Honorowego patronatu nad warsztatami udziela od ich początku ordynariusz miejsca, biskup włocławski Wiesław Mering. Wśród patronów medialnych znajduje się wiele mediów i instytucji katolickich, w tym Katolicka Agencja Informacyjna, EWTN Polska, Rycerz Niepokalanej, Przewodnik Katolicki, Miłujcie Się, Liturgia.pl, deon.pl, Stacja7.pl oraz międzynarodowy anglojęzyczny blog liturgiczny Rorate Caeli.

mw

Zobacz także