Licheń: W sanktuarium zaczęły się warsztaty liturgiczne „Ars Celebrandi”

Rekordowa liczba ponad 230 osób rozpoczęła w czwartek 8 lipca 2021 warsztaty liturgiczne „Ars Celebrandi”. Są wśród nich kapłani, klerycy, bracia zakonni oraz ludzie świeccy płci obojga. Będą oni poznawać tajniki wszelkich umiejętności potrzebnych do sprawowania Mszy świętej oraz innych sakramentów w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.

„Ars Celebrandi” odbywa się w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, które dysponuje kilkoma kościołami i kilkunastoma kaplicami oraz świetną bazą noclegową. Tegoroczna edycja jest już ósma z kolei. Większość uczestników przyjechała z Polski, ale mimo utrudnień związanych z pandemią dotarli też uczestnicy z Niemiec i Francji.

Organizatorów szczególnie cieszy udział dużej, 60-osobowej grupy duchowieństwa. Są kapłani diecezjalni, ale i zakonni: salwatorianie, franciszkanie, pijarzy, pallotyni i inni. Inna duża grupa to młodzież męska, która uczy się ministrantury. Są też dwie grupy śpiewacze, oddzielnie dla mężczyzn i kobiet, które przygotowują śpiewy chorału gregoriańskiego na Msze solenne i śpiewane oraz nabożeństwa celebrowane podczas warsztatów. Kazania rekolekcyjne poświęcone kapłaństwu będzie głosił salwatorianin, ks. Jacek Nowak.

Podczas Mszy św. solennej celebrowanej w głównej bazylice licheńskiej w środę 14 lipca o godz. 13.40 zespół muzyki dawnej Bornus Consort zaśpiewa mszę polskiego poety renesansowego Krzysztofa Borka. Odprawione też zostaną (10 lipca o 11.30 i 11 lipca o 17.00 w kościele MB Częstochowskiej) dwie Msze święte w rycie dominikańskim – wywodzącej się z XIII wieku formie obrządku rzymskiego, którą mają prawo celebrować jedynie kapłani należący do Zakonu Kaznodziejskiego. Dlatego celebracje w tym obrządku w Polsce są rzadkością.

Organizatorem warsztatów liturgicznych „Ars Celebrandi” jest Stowarzyszenie „Una Voce Polonia” afiliowane do międzynarodowej federacji katolików przywiązanych do Mszy trydenckiej FIUV. Od początku ich istnienia patronatu honorowego udzielał im bp Wiesław Mering, który do niedawna był ordynariuszem diecezji włocławskiej. Patronatu medialnego udzielają prestiżowe tytuły katolickie, w tym EWTN Polska, liturgia.pl, Pastores, Przewodnik Katolicki, Rycerz Niepokalanej, Miłujcie się oraz Rorate Caeli (USA).

Ogółem w ciągu ośmiu lat działania warsztatów „Ars Celebrandi” celebrować Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego nauczyło się już około stu kapłanów. Część z nich rozpoczęła regularne celebracje w miejscach swojej posługi. Zainteresowanie tą formą rytu rzymskiego wśród wiernych wciąż rośnie, o czym świadczy m.in. fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba miejsc regularnej celebracji Mszy św. w NFRR w Polsce wzrosła ze 116 do 155. Warto też dodać, że około dwudziestu uczestników poprzednich edycji warsztatów wstąpiło do seminariów duchownych w poszczególnych polskich diecezjach.

mw

Zobacz także