Liturgia w soczewce: I Niedziela Adwentu, rok C (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, udziel swoim wiernym siły woli, aby pełniąc dobre uczynki, spieszyli na spotkanie z przychodzącym Chrystusem i zgromadzeni po Jego prawicy, mogli posiąść królestwo niebieskie.

Kolekta mówi o przychodzeniu Pana i naszej na to przychodzenie odpowiedzi.

– Przypomina o konieczności zaangażowania i gorliwości w drodze ku Niemu.

– Mówi też o posiadaniu królestwa niebieskiego, czyli pełnego zanurzenia w Jego obecność.

TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

 

PIERWSZE CZYTANIE Jr 33, 14-16

Tak mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu 

i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością».

 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 25 (24) 

Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich.

 

DRUGIE CZYTANIE 1 Tes 3, 12-4, 2

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.

 

WERSET PRZED EWANGELIĄ Ps 85 (84), 8

Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.

 

EWANGELIA Łk 21, 25-28. 34-36

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie 

on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci, Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną Ofiarę, spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym Sakramencie, przez który nas, pielgrzymujących 

na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba  i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne.

 

KOMENTARZ

Dzisiejsze czytania i modlitwy odnoszą nas do potrójnego przychodzenia Pana: pierwsze przyjście dokonało się dwa tysiące lat temu w Palestynie; wtedy Syn Boży 

współistotny Ojcu (…) za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

To wydarzenie zapowiada prorok Jeremiasz w dzisiejszym I czytaniu:

Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe.

Drugie przyjście nastąpi na końcu czasów, kiedy Pan 

powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.

Do tego wydarzenia odsyła nas II czytanie:

(…) aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

Pomiędzy tymi wydarzeniami rozciąga się czas Kościoła, w którym Pan przychodzi do nas nieustannie, przede wszystkim w liturgii. W jej celebracji zostaje zarówno uobecnione Wcielenie, jak i antycypowana Paruzja. 

W liturgii przychodzi Ten, który jest ponad czasem i przestrzenią, i o ile Go przyjmujemy z wiarą, upodabnia nas do siebie. Od Niego otrzymujemy siłę woli potrzebną do pełnienia dobrych uczynków.  

Traktujmy je więc jako skutek przebywania z Przychodzącym, zanurzania się w Jego obecność, a nie przyczynę, dla której w ogóle do nas przychodzi. Bo to On, Pan jest naszą sprawiedliwością

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

Jak traktuję swoje dobre uczynki? Czy próbuję nimi na coś zasłużyć?

– Jak wyrażam moją tęsknotę za Przychodzącym?

– Czy daję sobie czas na przebywanie z Obecnym? 

MODLITWA PO MEDYTACJI

Panie, dziękuję Ci, że przychodzisz, nie czekając na moja sprawiedliwość. Ty mi ją przynosisz. Daj mi czujność, żebym nie przeoczyła Twojej obecności na wskutek ociężałości mojego serca. Naucz mnie modlić się w każdym czasie i w każdym czasie Cię przyjmować.

opr. s. Katarzyna Gizicka CHR


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także