Liturgia w soczewce: III Niedziela Wielkanocna, rok B (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, † zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania.

Dzisiejsza kolekta mówi nam o łaskach, jakie otrzymujemy dzięki zmartwychwstaniu Jezusa. Są nimi radość z odzyskania godności przybranych dzieci Bożych i ufność w nadejście dnia naszego zmartwychwstania. Przyjmujemy te dary w momencie naszego chrztu i mamy nimi żyć przez całe nasze życie. W jaki sposób możemy to zrobić? Jak żyć łaską chrztu, w którym zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa?

 TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

I czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19) Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone„.

Psalm responsoryjny  (Ps 4, 2. 4-9)

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie

Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

II czytanie – 1 J 2, 1-5a (Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy)

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.

Werset przed Ewangelią

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Ewangelia – (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:„Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem… Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego„.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, † i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, * udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, * i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

KOMENTARZ

Kiedy czytamy historię apostołów opisaną w Dziejach Apostolskich, możemy odnieść wrażenie, że to zupełnie inni ludzie, niż ci opisani w Ewangeliach. Z zalęknionych i niewiele rozumiejących stają się odważnymi świadkami Jezusa i ostatecznie oddają życie za wiarę w Niego.

W I czytaniu widzimy św. Piotra, który staje przed Żydami i mówi im wprost: „Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych”. Piotr już się nie boi o swoje życie, o to, że Żydzi będą go prześladować. On spotkał Jezusa zmartwychwstałego, otrzymał moc Ducha Świętego i wie, że już nie ma się czego bać, bo Bóg jest Panem życia i śmierci.

Przyjdź i zjedz śniadanie!, Fot. Lawrence Lew OP

Pierwszy nakaz, który Jezus daje uczniom po zmartwychwstaniu, dotyczy odpuszczania grzechów. Św. Piotr, który sam doświadczył od Jezusa przebaczenia swojej zdrady, mówi do tych, którzy skazali Jezusa na śmierć, że jest dla nich ratunek. Że jeżeli się nawrócą, to ich grzechy zostaną zgładzone.

Jezus nie chce, żebyśmy trwali w niewoli grzechu i śmierci. Chce, żebyśmy żyli jako wolne dzieci Boga. Jako ci, którzy wiedzą, że nie grzech ma ostatnie słowo, ale miłość. Droga do domu Ojca jest otwarta. Nasze życie nie kończy się wraz z naszą śmiercią. Jeżeli żyjemy wiarą w Jezusa zmartwychwstałego i staramy się żyć według Jego nauki, to możemy z radością i ufnością oczekiwać dnia naszego zmartwychwstania. To nie ma już w naszym życiu sytuacji beznadziejnych, bo Jezus pokonał śmierć.

Bycie świadkiem Jezusa to życie głęboką radością wynikającą z faktu, że jestem dzieckiem Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych i który całą swoją moc wykorzystuje, żeby dać mi życie. Że mogę spać spokojnie, bo mój Ojciec troszczy się o mnie. Że nawet jak umrę, to będę żyć.

 WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

– Co jest źródłem radości i pokoju w moim życiu? Czy odnajduję to źródło także w mojej wierze? Czy wierzę w to, że mój Ojciec troszczy się o mnie, że jestem przy Nim bezpieczny?

– Sakramentem, w którym odnawiamy w sobie łaski otrzymane na chrzcie świętym, jest sakrament pokuty i pojednania. To w nim możemy doświadczyć odpuszczenia naszych grzechów. Jakie miejsce w moim życiu zajmuje ten sakrament? Jak się do niego przygotowuję? Czy jest stałym elementem mojej wiary?

MODLITWA PO MEDYTACJI

Mój Ojcze, dziękuję Ci za to, że uczyniłeś mnie Twoim dzieckiem i dajesz mi życie, które nigdy się nie kończy. Że dzięki Tobie nie ma w moim życiu sytuacji beznadziejnych, bez wyjścia. Proszę Cię, pomóż mi tak kształtować moje życie, aby było radosnym świadectwem o Twojej miłości.

Opr. s. Monika Guzek CHR


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także