Liturgia w soczewce: IV Niedziela Adwentu, rok C (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.

W zeszłym tygodniu modliliśmy się o dobre przygotowanie naszych serc, byśmy z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego Zbawienia. Trwając w czasie adwentu, liturgia prowadzi nas dalej i mówi, że ta tajemnica została nam objawiona, że poznaliśmy już tajemnicę Zbawienia, a jej częścią jest wcielenie Chrystusa. I chociaż w dalszych słowach prosimy o łaskę, abyśmy zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania, to wiemy, że Chrystus wysłużył nam tę łaskę i już tu i teraz przez trwanie w Nim mamy życie wieczne.

TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

 

Pierwsze czytanie: Mi 5, 1-4a

Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.

Psalm: Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Drugie czytanie: Hbr 10, 5-10

Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Ewangelia: Łk 1, 39-45

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, niech Twój Duch, który swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Antyfona na komunię

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel.

Modlitwa po komunii:

Wszechmogący Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia, spraw, niech nasza gorliwość wzrasta w miarę zbliżania się święta, abyśmy godnie obchodzili tajemnicę Narodzenia Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków

KOMENTARZ

Trwamy w Adwencie, w czasie przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Weszliśmy w drugą część tego okresu. Liturgia w swojej treści nawiązuje do zapowiedzi proroków, sugeruje rychłe przyjście Mesjasza. Wprost wskazuje, że ta Boża obietnica wypełniła się w osobie Chrystusa, w tajemnicy Wcielenia. Jednak nie zatrzymuje nas na tym wydarzeniu. Wychyla się dalej ku pełni, ukazuje sens i cel tego wydarzenia. Poznajemy wcielenie Chrystusa, pochylamy się nad tą tajemnicą, tym aspektem planu zbawczego, ale jednocześnie chcemy pamiętać, że jest to krok na drodze, sposób w który Bóg chce nas doprowadzić do chwały zmartwychwstania.

Bóg jest zawsze pierwszy ze swoim darem. Przekracza On nasze oczekiwania i wyobrażenia. Nasza modlitwa i trwanie przy Bogu są przyjmowaniem tego, co On dla nas ma. Dzisiejsza Ewangelia – spotkanie Elżbiety z Maryją – uczy nas, że Bóg jest obecny i daje się rozpoznać. Uczy, że Bóg objawia się w sposób nieoczywisty, niespodziewany i nie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. Jak rozpoznać czas Jego nawiedzenia? Niech w tym ostatnim tygodniu adwentu towarzyszy nam to zastanowienie, wewnętrzny wysiłek i czujność by „nie przegapić” Jego przyjścia. Aby gdy On zapuka i poprosi o miejsce w naszym życiu, wśród wielu innych pukających do naszych serc spraw, umieli rozpoznać przychodzącego Boga.

Czytając opis Narodzenia Chrystusa widzimy, że nie jest to proste. W Izraelu wszyscy czekali na Mesjasza. Wszyscy czytali znaki i wiedzieli, że nadszedł czas, że proroctwa się wypełniają, jednak niewielu Go rozpoznało. Trwajmy w oczekiwaniu, czuwajmy, byśmy nie byli zaskoczeni, byśmy Go rozpoznali, gdy On się nam objawi.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

– Jak przygotowuję się do świąt Bożego Narodzenia?

– Co jest dla mnie najważniejsze w tym czasie?

– Jak rozumiem tajemnicę Wcielenia?

– Co dla mnie osobiście oznacza fakt, że Bóg stał się człowiekiem?

– Jak Bóg do mnie mówi?

– Jak Bóg działa w moim życiu? Czy Go rozpoznaję?

– Po czym rozpoznaję Jego Obecność w mojej codzienności?

MODLITWA PO MEDYTACJI

Maranatha, Przyjdź Panie Jezu.

opr. s.  Anna Kotyra CHR


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

FreshMail.pl