Liturgia w soczewce: Niedziela Zmartwychwstania, rok B (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierćotworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana …..

TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

I czytanie – Dz 10, 34a. 37-43

Wszyscy Prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

Psalm responsoryjny –118 (117)

W Tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy, Dziękujcie Bogu bo jest dobry

Prawica Pana wniesiona wysoko, Prawica Pańska moc okazała Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pan

II czytanie – Kol 3, 1-4

Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus(…). Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi…..

Alleluja 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Ewangelia – J 20, 1-9   

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu…

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem…

Ujrzał i uwierzył… Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z Martwych.

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie Ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Antyfona na Komunię

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, Obchodźmy nasze święto w szczerej radości

Modlitwa po komunii

Boże Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia, otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania.

KOMENTARZ

W dzisiejszej kolekcie prosimy Ducha Świętego, abyśmy Jego mocą mogli Zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Powołaniem Chrześcijanina jest życie w Światłości. Tą Światłością jest Zmartwychwstały Jezus. Doświadczenie Nowego życia, Zmartwychwstania, w którym mamy udział przez chrzest jest źródłem radości.

Dzisiejsza noc zajaśniała blaskiem Chrystusa. Ciemność została rozproszona. Tą światłością zostali oświeceni Ci, którzy tej nocy przyjęli chrzest święty. Oni razem z Chrystusem przeszli z ciemności do światła. Razem z Chrystusem pogrzebani, umarli dla grzechu, i razem z Chrystusem zmartwychwstali do nowego życia, w blasku dnia nowego. To przejście dokonało się w życiu każdego kto został ochrzczony. W Chrzcie świętym razem z Chrystusem umarliśmy dla świata – dla grzechu i zostaliśmy powołani, wskrzeszeni do życia dla Boga. Od tego momentu wszystko co w nas jest: nasza zmysłowość, psychika, wola, intelekt jest oświecona światłością Prawdziwą, światłem Chrystusa i wszystko co w nas jest, jest skierowane na Boga i ma nas do Boga prowadzić. Aby tak było, potrzebujemy nieustannie Ducha Świętego, który będzie w nas sprawcą i chcenia i działania dla Boga, byśmy  dążyli do tego co w górze, gdzie zasiada Chrystus.

Niedziela Wielkanocna, Fot. Lawrence Lew OP; Ze sklepienia hiszpańskiej kaplicy w dominikańskim klasztorze Santa Maria Novella we Florencji.

Tą przestrzenią, w której Zmartwychwstały oświeca nasze umysły, w której Duch Święty napełnia nas mocą i przemienia jest Eucharystia. Przychodzimy jak Maria Magdalena do grobu, gdy jest jeszcze ciemno i z tej ciemności wołamy Panie Zmiłuj się nad nami. To tu w akcie pokuty w Eucharystii poddajemy nasze ciemności światłu Bożemu. Światłu Jego Słowa, Światłu Jego Obecności. Jako niewolnicy grzechu odzyskujemy wolność. To tu jesteśmy włączani w Paschę Chrystusa, razem z Nim wchodzimy w śmierć i razem z Nim Zmartwychwstajemy – dzieje się to Mocą Ducha Świętego. Przez znaki i gesty w Eucharystii prowadzeni jesteśmy głębiej do życia w rzeczywistej rzeczywistości, do spotkania ze Zmartwychwstałym. Tak jak Piotr i ów drugi uczeń, którzy przybiegli do grobu i widząc znaki zostali oświeceni  i zrozumieli, i uwierzyli, że Chrystus Zmartwychwstał, tak biegnijmy dziś na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Miejmy otwarte serca na świtało Ducha Świętego byśmy zrozumieli to czego jeszcze nie rozumiemy i pojęli jak dobry jest Bóg.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

Czy znam datę swoje chrztu świętego? Czy świętuje moment chrztu jako moment narodzin do nowego życia? Czy modlę się do Ducha Świętego? Czy mam radość ze Zmartwychwstania Chrystusa? Jak przeżywam to wydarzenie w swoim życiu, Jak rozumiem prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał, a przez Chrzest i w Eucharystii mam z Nim udział.

MODLITWA PO MEDYTACJI

Bądź uwielbiony Jezu za Twoje Zmartwychwstanie. Bądź uwielbiony za łaskę chrztu świętego za udział w Twojej męce śmierci i Zmartwychwstaniu, za powołanie do życia z Tobą. Bądź uwielbiony za zjednoczenie z Tobą w każdej Eucharystii i nie dozwól, abyśmy kiedykolwiek odłączyli się od Ciebie.

Opr. s. Anna Kotyra CHR


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także