Liturgia w soczewce: Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, rok C (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu.

– Bóg przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie, która jest obrazem naszej codzienności.

– Święta Rodzina jest wzorem miłości, szacunku, które są wyrazem Jej cnoty.

– Wpatrując się w  Świętą Rodzinę, naśladując Ją jako wzór możemy dojść do świętości.

TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

I Czytanie 1 Sm 1, 20-22.24-28 (Samuel zostaje przedstawiony Panu)

„To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan moją prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu”.

 

Psalm responsoryjny Ps 84 (83), 2-3.5-6.9-10

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim Panie,
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.

 

II Czytanie 1 J 3,1-2. 21-24 (Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy)

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa on w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał.

 

Ewangelia Łk 2, 41-52 (Rodzice znajdują Jezusa w świątyni)

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

 

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, składamy Tobie przebłagalną Ofiarę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy i świętego Józefa, utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju.

 

Modlitwa po komunii 

Miłosierny Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem, spraw abyśmy wiernie naśladowali przykład Świętej Rodziny i po trudach doczesnego życia cieszyli się razem z Nią życiem wiecznym.

KOMENTARZ

Liturgia Słowa przedstawia sytuacje, w których widoczne jest działanie Boga. Moc działania bożej łaski jest nieograniczona, czego przykład widzimy w pierwszym czytaniu, gdzie Bóg wychodzi naprzeciw prośby Anny. Anna, kobieta podeszła w latach, pragnąca mieć dziecko, prosi Boga o potomstwo. Jej wiara jest niezachwiana. Nie boi się prosić Boga, nie wstydzi się. Owocem jej modlitwy jest syn Samuel.

Zaproszenie Boga do codzienności, do spraw wielkich i mniejszych jest wyrazem zaufania w Jego wszechmoc i miłość, którą nas obdarza. Bóg jest wierny w swoich obietnicach. Nie jest obojętny na wołanie swoich dzieci, na serce które szuka u Niego pomocy. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu.  

Bóg wobec każdego z nas ma plan. Zaprasza nas do wypełniania misji, do której nas powołał, zaprosił. Jezus w Ewangelii jest przykładem pełnienia woli Bożej. Wie, po co przyszedł, jakie ma zadanie. Wiernie je wypełnia. Zawsz jest przy sprawach Ojca: powinienem być w tym, co należy do mego Ojca.

Stała, gorliwa modlitwa zawierzenia, uczy zaufania i oddawania Bogu tego, co do Niego należy. A nasza codzienność, nasze sprawy rodzinne, wspólnotowe są miejscem gdzie Bóg może objawiać swoją miłość i chwałę. Zależy to od nas czy powierzymy to Jemu.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

– Czy sprawy mojej codzienności oddaje Bogu na modlitwie?
– Czy sytuacje z mojej rodziny, wspólnoty są znane Bogu?
– W jaki sposób próbuję poznawać wolę Bożą w mojej codzienności?
– Czy wierzę, że Bóg każdego dnia chce być Obecny w moich sprawach?
– Czy świadomość tego, że należę do Boga wpływa na moją codzienność?
– Czy rozpoznaje momenty, w których Bóg przychodzi?

MODLITWA PO MEDYTACJI

Panie Boże, proszę Cię bym potrafił poznawać Twoją wolę. Niech moje serce będzie otwarte na Twoje przychodzenie. Niech Twoja chwała objawia się w życiu moim i moich bliskich.

Proszę by świętość Świętej Rodziny objawiała się w mojej codzienności. Przemieniaj moje życie i błogosław tak, jak Rodzinie z Nazaretu. Amen.

Opr. s. Zofia Zagraba CHR


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także