Liturgia w soczewce: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok B (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale.

– Najbardziej radosnym dniem dla nieba jest powrót Jezusa do Ojca, Jego w-niebo-wstąpienie. Przybywa Syn Boży! Do swojego królestwa powraca Król! Powrót to tym bardziej radosny, że Chrystus bierze ze sobą swą ludzką naturę. Przyodział się nią na ziemi, dla zbawienia świata, w tajemnicy Wcielenia. Teraz powraca do nieba, by pokazać się w swoim uwielbionym ciele  i odebrać cześć od wszystkich zastępów niebieskich.

– Pascha, wraz z Wniebowstąpieniem, jest antycypacją nowego życia i oczekiwaniem jego definitywnego wypełnienia w Chrystusie. W uwielbionej naturze Jezusa odbiera chwałę całe stworzenie, a przede wszystkim – człowiek.

– Przez swoje Wniebowstąpienie Jezus wywyższa naszą ludzką naturę, otwiera niegdyś zamknięte niebo, wytycza drogę do pełni życia w świecie Bożym i chwale nieba. Bądźmy  pełni wdzięczności i radości, w nadziei, że Głowa będąc w niebie przyciągnie do siebie wszystkie członki Ciała, czyli nas.

TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

I czytanie – Dz 1,1-11 (Uniósł się w ich obecności w górę)

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy OjcaUniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.

Psalm responsoryjny – Ps 47,2-3.6-7.8-9

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami, *

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

II CZYTANIE – Ef 4, 1-13 (Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa)

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój (…) dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Werset przed Ewangelią – Mt 28,19.20

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,

Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Ewangelia – Mk 16,15-20 (Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga)

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna;  przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, abyśmy całe życie kierowali ku niebu.

Modlitwa po komunii

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, wzbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą.

KOMENTARZ

W tajemnicy Wcielenia wspominamy prawdę, że Bóg stał się człowiekiem, jednym z nas. Jezus w swoim człowieczeństwie pozwolił doświadczać siebie człowiekowi w sposób namacalny, aż do ukrzyżowania, aż do śmierci. Po swoim Zmartwychwstaniu pozostał jeszcze przez czterdzieści dni, aż do Wniebowstąpienia, objawiając uczniom rzeczywistość swej Paschy. Zapowiedział wydarzenie powrotu do Ojca, mówiąc: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14, 2-3). Wracając do Ojca, Jezus wraca do swojego odwiecznego mieszkania, aby za Nim, jakby porwani potężnym strumieniem w górę, poszli wszyscy ci, którzy są Jego uczniami, wszyscy ci, którzy zanurzyli się w wodach chrztu.

Wniebowstąpienie Pana, Fot. Lawrence Lew OP

W tajemnicy Wniebowstąpienia Pana widzimy drogę dla nas. Nad każdym z nas w momencie chrztu otworzyły się niebiosa, spoczął Duch Święty, a Ojciec rzekł „Umiłowany synu/ córko!” i rozpoczęło się życie na wieki. Tajemnica Wniebowstąpienia nie jest tylko tajemnicą Jezusa, ale jest również naszą tajemnicą.

W dniu Wniebowstąpienia kończy się czas objawiania się Boga w ludzkiej postaci i miejsce widzialnej osoby Jezusa zajmuje liturgia i wspólnota Kościoła. Chrystus wynosi ludzką naturę ponad niebiosa za każdym razem, gdy wstępuje do ludzkiego serca. Tam, gdzie wstępuje Bóg, tam jest niebo. Tam, gdzie Chrystus przychodzi w Komunii świętej, tam zaczyna się Jego mieszkanie, to mieszkanie, które nam przygotował, i które wciąż w nas tworzy.

 WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

– Czy tajemnica Wniebowstąpienia Pana ma dla mnie znaczenie i realizuje się w moim życiu? Co dla mnie oznacza to wydarzenie?

– Czy żyję mając świadomość godności dziecka Bożego, którą otrzymałem na chrzcie świętym? Czy rzeczywistość chrztu przenika wszystkie przestrzenie mojego życia i jest motywem mojego postępowania?

MODLITWA PO MEDYTACJI

Panie, pozwól mi wznieść oczy ku górze i patrzeć nieustannie na Ciebie,

niech moje życie będzie odbiciem Twojego życia.

Amen.

Opr. s. Karolina Ostopinko CHR


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także