Liturgia w soczewce: XXXIII Niedziela Zwykła, rok B (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra.

– Kolekta ukazuje nam cel naszego istnienia, którym jest udział w szczęśliwym życiu Boga.To szczęście wypływa z wzajemnego oddawania się sobie Osób Boskich.

– Ponieważ Stwórca wszelkiego dobra uczynił nas na swój obraz i podobieństwo, jesteśmy zaproszeni do podjęcia tego samego “stylu życia”: oddawania się Panu i braciom.

– Skutkiem takiego stylu jest szczęście trwałe i pewne na wzór szczęścia samego Boga.

TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

PIERWSZE CZYTANIE Dn 12, 1-3

Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 16 (15) 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE Hbr 10, 11-14. 18

[Chrystus], złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.

WERSET PRZED EWANGELIĄ Por. Łk 21, 36

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

EWANGELIA Mk 13, 24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, spraw aby dar Tobie złożony wyjednał nam łaskę gorliwości w Twojej służbie i pomógł nam osiągnąć szczęśliwą wieczność.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości.

KOMENTARZ

Grzech, jako zwrócenie ku sobie i zamknięcie na drugiego, jest przeciwieństwem stylu życia Trójcy. Mówiąc Bogu nie, pozbawiliśmy się życiodajnego szczęścia wynikającego z wzajemnego obdarowania. Ściągnęliśmy na siebie samotność, której najbardziej dramatycznym wyrazem jest śmierć. 

Chrystus, dobrowolnie składając się Ojcu w ofierze przez wydanie w ręce ludzi, odwrócił tę destrukcyjną tendencję i jako jedyny Człowiek podjął trynitarny styl “posiadania siebie w dawaniu siebie”, którym odwiecznie żył jako Syn Boży. 

Włączeni w Jego Ciało przez chrzest uczymy się tej samej logiki, upodabniając się coraz bardziej do naszej Głowy.

[Chrystus], złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. 

Uprzywilejowanym miejscem naszej przemiany jest liturgia, zwłaszcza Eucharystia, podczas której posilamy się sakramentalnymi Darami i która przyczynia się do wzrostu naszej miłości. Tę z kolei możemy praktykować w konkretnych sytuacjach codzienności, która nieraz okazuje się dniami wielkiego ucisku. Wtedy miłość może przyjąć kształt ofiary, aż po oddanie życia. 

Wierzymy przy tym, że Pan w kraju zmarłych duszy naszej nie zostawi i nie dopuści, byśmy pozostali w grobie, ale ukaże nam ścieżkę życia. Kiedy ujrzymy Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą, nasza wiara osiągnie swoją pełnię.

Czuwajmy więc i módlmy się w każdym czasie, abyśmy mogli stanąć przed Synem Człowieczym!

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

 – Jak przejawia się w moim myśleniu i działaniu spójność liturgii i codzienności?

– Czy siłę do podejmowania życia ukierunkowanego na Boga i bliźniego czerpię z liturgii czy polegam na własnych siłach?

– A może popadam w drugą skrajność – liczę na to, że Bóg sam mnie przemieni bez współpracy ze mną?

MODLITWA PO MEDYTACJI

Bądź uwielbiony Boże w Twoim odwiecznym wzajemnym obdarowaniu Osób. Dziękuję Ci, że zapraszasz ludzkość w ten życiodajny obieg miłości. Proszę, naucz nas włączania się w Twój styl życia, a przez to daj pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.

opr. Katarzyna Gizicka CHR


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także