Liturgiczna Wigilia Zesłania Ducha Świętego z sakramentami wtajemniczenia

W sobotę 19 maja uroczystej Mszy wigilii Zesłania Ducha Świętego w kościele sióstr dominikanek „na Gródku” będzie przewodniczył arcybiskup metropolita krakowski, który udzieli trojgu dorosłym sakramentów chrztu i pierwszej komunii, a dwunastu osobom bierzmowania. Czuwanie organizuje jak co roku Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Choć przyzwyczailiśmy się, że nowi członkowie wspólnoty Kościoła przyjmowani są zazwyczaj w wieku niemowlęcym, niemal w każdej diecezji prowadzone jest także – wzorem pierwszych wieków chrześcijaństwa – przygotowanie osób dorosłych, które nie otrzymały chrztu po urodzeniu, a na pewnym etapie spotkały Boga i zapragnęły otrzymać chrzest. Jeden z dwóch takich kursów w Krakowie – zwanych katechumenatem – przy krakowskim klasztorze dominikanów prowadzi od siedmiu lat Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zwieńczeniem całorocznego przygotowania dwóch grup (kandydaci do chrztu oraz ochrzczeni, przygotowujący się do bierzmowania) będzie sobotnia liturgia. Troje „wybranych” przyjmie sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i eucharystię, a dziewięcioro kolejnych kandydatów sakrament bierzmowania.

Przeszło dziesięć lat temu Ośrodek rozpoczął także odprawianie liturgicznych wigilii uroczystości Zesłania Ducha Świętego, które są uzupełnieniem bogatego wachlarza propozycji czuwań charyzmatycznych i wieczorów uwielbienia, organizowanych w Krakowie w noc poprzedzającą Zielone Świątki. Początkowo były to wigilie gregoriańskie (w kościele św. Idziego pod Wawelem), a w ostatnich latach – po publikacji najpierw nowego Mszału, a potem lekcjonarza – także Msze święte w kościele Matki Bożej Śnieżnej na krakowskim Gródku. Modlitwie przewodniczyli krakowscy biskupi, którzy przez ostatnie pięć lat udzielali także sakramentu bierzmowania. W tym roku zaproszenie przyjął krakowski ordynariusz, abp Marek Jędraszewski.

Święto całej wspólnoty

Zgodnie z wielowiekową tradycją, zazwyczaj dorośli otrzymują sakramenty wtajemniczenia w czasie Wigilii Paschalnej w Wielką Noc. W tym roku jednak wybrana została druga z tradycyjnych dat – uroczystość Pięćdziesiątnicy.

Zgodnie propozycją zawartą w nowych wydaniach ksiąg liturgicznych, Mszę świętą rozpocznie rozbudowana liturgia słowa, składająca się z sześciu czytań, czterech psalmów i następujących po nich modlitw. Po homilii odśpiewana zostanie Litania do Wszystkich Świętych i uroczyste błogosławieństwo wody chrzcielnej, podczas którego zanurzany będzie paschał.

Następnie biskup zapyta kandydatów do chrztu, czy wyrzekają się szatana i wszystkich jego spraw i namaści ich dłonie olejem katechumenów. To jeden z trzech olejów, błogosławionych podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek – ma on sprawić, że ciało nowo ochrzczonego będzie natłuszczone niczym u antycznego atlety, dzięki czemu będzie zdolny wyślizgnąć się spod uścisku diabła.

Po otrzymaniu wyznania wiary, biskup poleje głowy wybranych wodą, udzielając im chrztu. Na znak przemiany, która dokonała się w ich życiu, założą także białą szatę (albę) i otrzymają zapaloną świecę, a w końcu wraz z pozostałymi kandydatami przyjmą znamię Ducha Świętego. Podczas sprawowanej później liturgii eucharystycznej, po raz pierwszy w życiu przyjmą Komunię.

Różne drogi do jednej Prawdy

Katechumenat u dominikanów prowadzą ojcowie związani z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym z pomocą diakonów, braci studentów i świeckich katechistów – wywodzących się z duszpasterstwa Beczka, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii czy Ruchu Światło-Życie. Do grupy w każde wakacje dołączają inne osoby: osoby, którym rodzice postanowili pozostawić wybór wiary na czas dorosłości, dzieci wyznawców innych religii, a niekiedy obcokrajowcy, którzy w dzieciństwie nie mogli przyjąć sakramentów w Kościele katolickim. Każda historia jest inna – i choć kurs ma charakter grupowy, wspólnota nie jest liczna, dzięki czemu podejście do kandydatów pozostaje indywidualne.

Krakowski kościół mniszek dominikańskich tradycyjnie jest miejscem udzielania bierzmowania dorosłym kandydatom, ponieważ w tym miejscu w każdą niedzielę Dominikański Ośrodek Liturgiczny sprawował dotychczas Mszę św. we wspólnocie z katechumenami i kandydatami do bierzmowania. Także siostry, które nie opuszczają zakonnej klauzury, każdego roku wiernie ogarniają ich modlitwą.

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny oprócz katechumenatu prowadzi także szereg innych projektów duszpasterskich, edukacyjnych i internetowych – wśród nich serwis poświęcony w całości Sakramentom, pod adresem www.7pierwszych.pl.

mw

Zobacz także