Lubomierz: Warsztaty chorału starorzymskiego z Marcelem Pérèsem

W dniach 22-25 listopada 2018 w Lubomierzu na Dolnym Śląsku odbędą się warsztaty chorału starorzymskiego, które poprowadzi Marcel Pérès, będące kontynuacją wcześniejszych edycji. Uczestnicy będą śpiewać w refektarzu dawnego klasztoru sióstr benedyktynek.

Aż do XIII wieku ten repertuar towarzyszył liturgiom pontyfikalnym odprawianym w bazylikach papieskich Rzymu. W XIV wieku, po przeniesieniu siedziby papieża do Awinionu, popadł on w zapomnienie. Odkryty na nowo na początku XX wieku, wciąż nie odzyskał należnego mu miejsca w świadomości ludzi Zachodu, ani też innych cywilizacji wywodzących się z tych samych, semickich i greckich, źródeł. Chorał starorzymski umożliwia nam dostrzeżenie związku pomiędzy śpiewem Świątyni Jerozolimskiej i dziedzictwem muzyki greckiej. Pozwala także docenić skarby kantylacji koranicznej.

Poza bardzo ograniczonymi kręgami muzykologicznymi, repertuar ten pozostaje wciąż nieznany muzykom, klerowi i publiczności. Ukazuje on nam jednak najstarszą wersję muzyki grecko-łacińskiej późnego antyku i stanowi brakujące ogniwo między śpiewem bizantyjskim, koptyjskim, syryjskim, muzyką arabską i muzyką zachodnią.

Początek warsztatów zaplanowany jest na czwartek 22 listopada (zajęcia 16:00-18:30), piątek-sobota (10-13, 15:30-18:30), niedziela (10-12), warsztaty zakończy Msza św. o 15:30. Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł.

Organizatorzy proszą o kontakt, jeśli dla kogoś cena stanowi problem – ważne jest, aby każdy, komu na tym zależy, mógł wziąć udział. Z drugiej strony, wsparcie dodatkową kwotą pomoże nam utrzymać warsztaty i organizować kolejne wydarzenia. Możliwy jest darmowy nocleg w schronisku pielgrzymim przy plebanii (materace, łazienka i mała kuchnia), jest też możliwość wynajęcia pokoju w samym Lubomierzu, ok. 5 min pieszo od klasztoru. Informacje i rezerwacja: 75 781 22 22.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod adresem julia.piwakowska@gmail.com lub numerem telefonu: 783 783 611.

W niedzielę 26 listopada zakończyły się warsztaty chorału starorzymskiego prowadzone w Lubomierzu przez Marcela Peresa -…

Opublikowany przez Bolesławieckie Środowisko Tradycji Łacińskiej Poniedziałek, 27 listopada 2017

Marcel Pérès jest kompozytorem i historykiem muzyki, organistą i śpiewakiem, badaczem i wykonawcą znanym zwłaszcza ze swojego odczytania muzycznego repertuaru średniowiecza. W 1982 r. założył Ensemble Organum i od ponad trzydziestu lat poprzez różne formy prowadzi badania nad pamięcią muzyczną i wprowadzaniem jej w życie. Nagrał około czterdziestu płyt, jest też autorem licznych książek i artykułów. Interesuje się zwłaszcza historią rytów widzianą poprzez śpiew. Pragnie zrozumieć dlaczego i jak ludzie tworzą i tworzyli muzykę. Jego pielgrzymowanie po meandrach pamięci muzycznej doprowadziło go do zgłębiania wszelkich form muzycznych od późnego antyku po początki XXI wieku.

mw

Zobacz także