Modlitwa wiernych. I Niedziela Adwentu, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na I Niedzielę Adwentu roku C

Zanieśmy nasze prośby do Pana Miłosiernego.

1. Módlmy się za wszystkich uczestniczących w Synodzie Biskupów na etapie diecezjalnym, o światło Ducha Świętego i otwartość na Jego działanie.

2. Módlmy się za rządzących państwami i wszystkich kierujących narodami, aby porzucili swoje prywatne interesy i wprowadzali miłość oraz pokój na ziemi.

3. Módlmy się za wszystkich dotkniętych cierpieniami, zwłaszcza obawiających się o swoje życie w krajach dotkniętych wojną, niezgodą, głodem, pandemią o dar Chrystusowego pokoju i wytrwałość w znoszonych przeciwnościach.

4. Módlmy się za wszystkich głodnych, chorych, więźniów, migrantów, by spotkali na swej drodze ludzi ofiarnych i gotowych wesprzeć ich w niedoli.

5. Módlmy się w intencji, w której sprawowana jest ta Najświętsza Ofiara.

5. Módlmy się za naszą miejscową wspólnotę zgromadzoną na Łamaniu Chleba, byśmy nie bali się znosić przeciwności dla Chrystusa i bliźnich.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze prośby zanoszone do Ciebie u progu świętego czasu przygotowania †  i spraw, by wszyscy, którzy noszą zaszczytne miano chrześcijan postępowali na drodze świętości, * aby zostali w Dzień Sądu wybawieni od zguby. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy adwent, a tym samym kolejny rok liturgiczny. Przygotowujemy się w ten sposób do Uroczystości Bożego Narodzenia. Skupiamy się obecnie na przyjściu Chrystusa Pana. Myślimy tu nie tylko o Bożym Narodzeniu, ale na oczekiwanym Przyjściu naszego Pana i Zbawiciela na końcu czasów. Niech najbliższe tygodnie będą dla każdego z nas czasem umacniania nadziei i tęsknoty za tym, który jest i który był i który przychodzi. Wielką pomocą w osiągnięciu tego celu może być postanowienie adwentowe, które każdy z nas może podjąć.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.