Modlitwa wiernych. I Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na I Niedzielę Wielkiego Postu, roku C

Jako Lud Boży, odkupiony przez Chrystusa, przedstawmy Ojcu nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby był wspólnotą wiary, nadziei i miłości.

2. Módlmy się za Papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby niestrudzenie zachęcali wszystkich ludzi do nawrócenia, miłości i radości życia.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby zawsze dbali o pokój i sprawiedliwość.

4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w Światłości Chrystusa odnajdywali swą siłę.

5. Módlmy się̨ za naszych bliskich zmarłych, aby Miłosierny Ojciec, dał im radość życia wiecznego razem ze świętymi w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej uczcie eucharystycznej, abyśmy potrafili odrzucać pokusy szatana i ciągle nawracali się na drogę do Chrystusa.

Wszechmogący wieczny, Boże, rozpoczynając ten czas łaski i pojednania, † prosimy Cię, aby lud Twój całym sercem podjął tę drogę * i z Twego miłosierdzia otrzymał wszystko, o co Cię prosi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, który jest dla nas czasem refleksji, pokuty i nawrócenia przychodzimy na ucztę eucharystyczną, prosić Chrystusa o potrzebne łaski i siłę do pokonywania trudności i pokus. Sam Jezus, który był kuszony przez szatana na pustyni, zaprasza nas abyśmy odrzucili od siebie wszystko co słabe i grzeszne i podążali drogą prawdy.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.

FreshMail.pl