Modlitwa wiernych. II Niedziela Adwentu, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na II Niedzielę Adwentu roku C

Módlmy się do Pana Łaskawego, Sprawiedliwego i Miłosiernego.

1. Za Kościół Boży: Papieża Franciszka, Biskupa Marka, Duchownych i wszystkich wiernych, aby Pan pomnażał liczbę wierzących, religia cieszyła się wolnością, a wartości chrześcijańskie były powszechnie uznawane.

2. Za rządzących naszą Ojczyzną, naszym miastem, wszystkich stojących na straży prawa, moralności i obyczajów, aby kierowali się w życiu prawdą i dobrem ogółu, oraz rozwiązywali spory pokojowo.

3. Za chorych, głodnych, bezdomnych, cierpiących, samotnych, odrzuconych, zgorzkniałych, smutnych, więźniów i wszystkich dotkniętych trudnościami, aby spotkali na swej drodze ludzi
gotowych do pomocy.
4. Za polecanych w czasie tej Mszy Świętej, aby nasi bliscy otrzymali wszelkie łaski od Pana, a zmarli spotkali się w wieczności z Miłosiernym Ojcem.

5. Za nas tu zgromadzonych, byśmy słowem i czynem głosili Miłość Bożą, byli konsekwentni w naszym świadectwie, wierzyli i ufali Bogu, a na końcu naszego ziemskiego życia doświadczyli tego, co nieprzemijające.

Ojcze, Ty jesteś źródłem i szczytem wszelkiego istnienia, † wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i spraw, aby Lud, który bez reszty ufa Tobie, poznał, co jest sprawiedliwe, co Tobie miłe i co zbawienne, * by każdy mógł posiąść dziedzictwo przygotowane przed założeniem świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Rozpoczynamy drugi tydzień wyczekiwania na Przyjście Chrystusa. Jeżeli jeszcze nie podjęliśmy postanowienia adwentowego to może warto właśnie dzisiaj. Nie odkładajmy tego na jutro. Postanowienie nie musi nam odbierać czegoś np. niespożywanie mięsa, niewchodzenie na portale społecznościowe. Równie dobrze może być dodatkowym czynem np. dziełem miłosierdzia czy postanowieniem modlitewnym.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.