Modlitwa wiernych. II Niedziela po Narodzeniu Pańskim, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim roku C

Wspominając świętą noc narodzenia Naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zanośmy do Wszechmocnego Boga pełne ufności prośby.

1. Módlmy się, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby Duch Święty stale uzdalniał wiernych Kościoła Świętego, stających dziś wobec tajemnicy Słowa, do całkowitego oddania swojego życia na służbę Bogu.

2. Módlmy się, za rządzących państwami, aby wspierani darami mądrości i roztropności, mogli tworzyć sprawiedliwe prawo, dla dobra powierzonego sobie społeczeństwa.

3. Módlmy się, w intencji nienarodzonych dzieci, aby radość płynąca z narodzenia Chrystusa, umacniała rodziców w walce o życie.

4. Módlmy się, za chorych i cierpiących, aby przyjście na świat Syna Bożego, było dla nich umocnieniem i pomagało im przezwyciężyć wszelkie trudności.

5. Módlmy się, za zmarłych, aby przez wszystkie wieki radowali się z przebywania w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się, w intencji naszej wspólnoty, abyśmy umieli żyć Słowem Bożym i świadczyć o Chrystusie w dzisiejszym świecie.

Miłosierny Ojcze, wejrzyj na pokorne modlitwy Twego ludu i spraw, aby Światło, którym jest Twój jednorodzony Syn, przenikało ciemności naszego życia, * a po śmierci pozwoliło nam przebywać razem z Nim w Królestwie Niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiejsza Liturgia skupia bardzo dużą uwagę na tajemnicy Słowa, które pochodzi od Boga. Chrystus, który wskazał nam drogę prawdy, wzywa nas, abyśmy szli i głosili Ewangelię całemu światu. Umiejętność Ewangelizacji nie przychodzi jednak sama z siebie. Najpierw musimy otworzyć się na Słowo Wcielone i pozwolić Mu w nas zamieszkać. Dopiero owocem tego może być wyjście do świata. Módlmy się w czasie tej Liturgii szczególnie o dar umiejętności w rozważaniu Słowa Bożego.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.