Modlitwa wiernych. II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na II Niedzielę Wielkanocną - Niedzielę Miłosierdzia Bożego roku B

Przepełnieni radością ze zmartwychwstania naszego Zbawcy, przedstawmy miłosiernemu Ojcu nasze pragnienia.

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, niech Duch Święty prowadzi ich nieustannie w posługiwaniu Ludowi Bożemu.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby w swoich decyzjach zawsze kierowali się dobrem społeczeństwa.

3. Módlmy się za pojednanych z Bogiem, aby jak najdłużej trwali w głębokiej relacji ze Stwórcą.

4.  Módlmy się za ludzi cierpiących, aby w swoim życiu napotykali osoby gotowe im pomagać.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego Królestwa.

6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy umieli ufać Jezusowi.

Ojcze bogaty w Miłosierdzie, Ty nigdy nie gardzisz pokorną modlitwą swego ludu. Wejrzyj na nasze prośby * i wysłuchaj je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

II Niedziela Wielkanocna to zarazem Niedziela Miłosierdzia Bożego. Gromadząc się dzisiaj na Eucharystii spróbujmy sobie uświadomić sobie jak bardzo miłość Boża przewyższa naszą ludzką miłość i jak wiele nam do Niej brakuje.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.