Modlitwa wiernych. II Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na II Niedzielę Wielkiego Postu, roku C

Ufni w nieskończone miłosierdzie Ojca, przedstawmy Mu nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie ukazywał światu Nowe Przymierze.

2. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ciągle z oddaniem służyli Bogu i Kościołowi.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby zawsze troszczyli się o pokój i bezpieczeństwo obywateli.

4. Módlmy się za cierpiących, aby odnaleźli swe umocnienie w Chrystusie.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dzięki Bożemu Miłosierdziu doszli do chwały zmartwychwstania.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze odważnie słuchali Chrystusa i postępowali Jego śladami.

Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w swoim miłosierdziu posłałeś do nas swego Syna, aby nas odkupił. † Wysłuchaj naszych błagań, * które pokornie do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Przeżywamy dziś drugą niedzielę Wielkiego Postu. Liturgia wskazuje nam na konieczność przyjęcia cierpienia, które doprowadzi nas do chwały zmartwychwstania. Słuchając i naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa oczyszczajmy nasze serca z wszelkiego grzechu.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.

FreshMail.pl