Modlitwa wiernych II niedziela Wielkiego Postu, rok B

Propozycja modlitwy wierny na II niedzielę Wielkiego Postu roku B

Do Miłosiernego Ojca skierujmy pełne ufności prośby.

1. Módlmy się o dary rozwagi i głębokiej mądrości dla papieża Franciszka, niech jego pasterska posługa przyniesie obfity owoc w sercach wiernych.

2. Módlmy się o pokój na świecie, niech wśród sporów i wzajemnych pretensji narody ujrzą konieczność wspólnego budowania ładu i harmonii.

3. Módlmy się o łaskę dobrej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników, niech okres Wielkiego Postu będzie dla nich czasem nawrócenia i oczyszczenia.

4. Módlmy się o ulgę w cierpieniach dla chorych i umierających, niech nigdy nie zostaną pozbawieni wsparcia bliskich i przyjaciół.

5. Módlmy się o wieczne szczęście dla zmarłych z naszych rodzin, niech dane im będzie przez wszystkie wieki oglądać oblicze Miłosiernego Ojca.

6. Módlmy się o ducha pokuty dla nas samych, niech wielkopostne ćwiczenia przyczynią się do pogłębienia naszej wiary i wzrostu prawdziwej pobożności.

Miłosierny Boże, Ty dajesz nam czas łaski i pojednania dla odnowy i ubogacenia naszego życia, †spraw prosimy, aby to działanie łaski przyniosło zbawienne owoce w naszym życiu * i w życiu tych, za których się modlimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Gromadzimy się dziś wokół ołtarza Chrystusowego w II Niedzielę Wielkiego Postu, aby coraz głębiej wejść w tajemnicę Męki Pańskiej. Męki, która musi wiązać się z ofiarą i o tym też usłyszymy w dzisiejszej Liturgii Słowa. Jak Abraham był gotów poświęcić swojego syna, tak Bóg Ojciec posłał do nas swojego Syna, aby przez śmierć i zmartwychwstanie odkupił ludzkość. Otwórzmy nasze serca na słuchanie Słowa Bożego, by udział w tej Eucharystii zbliżył nas ku naszemu Ojcu miłosiernemu.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.